Category : בורסה

בורסה כללי

ממוצעים נעים – כלי בשימושם של המנתחים הטכניים

admin
מאת: עודד שובל ממוצעים נעים ממוצעים נעים הינם מהכלים היותר ותיקים והיותר שכיחים בשימושם של המנתחים הטכניים. ישנם סוחרים אשר מקבלים את מירב איתותי הקניה

Login

X

Register