3:29 pm - יום רביעי יוני 19, 7309

Tag Archives: אג"ח

אגרת חוב (אג"ח) מהי?

מאת: גיא חזן מרבית הציבור הרחב מכיר את הבורסה והשווקים הפיננסים באמצעות השקעה במניות. עליות, ירידות, מפולות ותקופות גאות ושפל היו מנת...

חוזים עתידיים ומסחר תוך יומי

גבע גזית – הסבר על חוזים עתידיים ומסחר תוך יומי (וידאו 9:53)