9:24 pm - יום שלישי יולי 17, 2018

Tag Archives: אג"ח קונצרני

תעשיית קרנות הנאמנות רושמת החודש גיוסים של כ-4.3 מיליארד ₪

תעשיית קרנות הנאמנות רושמת החודש גיוסים של כ-4.3 מיליארד ₪ המסתכמים לכ-21 מיליארד ₪ מתחילת שנה. המשקיעים ממשיכים להזרים כספים לקרנות המסורתיות-...

קופות גמל מסלוליות

נכתב על ידי אורלי יונאי קופות גמל מסלוליות: רוב קופות הגמל,קרנות ההשתלמות וקרנות הפנסיה מנהלות את ההשקעות שלהן במסלול "כללי" הכולל...