9:30 pm - יום שלישי יולי 17, 2018

Tag Archives: מיסים

כל מה שרציתם לדעת על קבוצות השקעה

מאת: Noir-Colony בקבוצת השקעה, חברי הקבוצה נקשרים למעשה בינהם, בד"כ בהסכמי השקעה וכדי לגדר את חבות המס של הקבוצה כולה וניצול אפשרות הנאה...

מיסוי הכנסות משוק ההון לאור תיקון 147 לפקודת מס הכנסה

מאת: פאהן קנה ושות' (מחלקת המיסים) 1. יחידים במסגרת התיקון קיימת אבחנה לעניין שיעורי המס בין "בעל מניות מהותי" לבין יחיד שאינו "בעל...

מיסים והיטלים בהפשרת קרקע חקלאית

מאת: יורם קראוס יורם קראוס, מנכ"ל חברת SMS לניהול פרויקטים ופיקוח הנדסי, מפרט את כל המיסים, ההיטלים וההפקעות שישותו על הקרקע החקלאית...

הטבות מס במסגרת חוק עידוד השקעות הון

מאת: אלכס סוטובסקי, רו"ח מפעל בר תחרות התורם לתוצר המקומי הגולמי במסגרת תיקון 60 לחוק העידוד קבע המחוקק מספר תנאים מהותיים אשר התקיימותן...

תכנוני מס ביחס להשקעות בנדל"ן באירופה – הדור הבא!

מאת: אברהם אלתר ושות' מאת: אורי כליף, עו"ד ; דר' אברהם אלתר, עו"ד Avi@altertax.co.il לכל מדינה קיימים מאפייני המס שלה ומכך נגזרות דרכי ההשקעה...

מע"מ בשיעור אפס בגין עסקאות באינטרנט – דיני מיסים

מאת: דורון, טיקוצקי, עמיר, מזרחי, עורכי דין ונוטריון אלי דורון, עו"ד – ירון טיקוצקי, עו"ד / eli-doron@taxlawyers.co.il נושא מיסוי עסקאות באינטרנט...