9:28 pm - יום שלישי יולי 17, 2018

Tag Archives: קופות גמל

מרץ 2013 – תשואה חיובית של 0.4% לקופות הגמל

מרץ 2013: תשואה חיובית של 0.4% לקופות הגמל כתוצאה מהעליות שנרשמו בשוקי המניות בארץ ובעולם ובשוק האג"ח הממשלתי בישראל. התשואה הנומינלית...

קופות החסכון שעומדות לרשות העובד השכיר

קופות החסכון שעומדות לרשות העובד השכיר החל משנת 2008 חייבים כל המעסיקים לדאוג לקופת חסכון לפנסיה לכל אחד מעובדיהם. העובדים מצידם זכאים...

המשולש: מנהל תיקים – לקוח – בנק: אופן ניהול תיקי השקעות. חלק א'

בניהול תיקי השקעות מעורבים שלושה צדדים: החברה המנהלת את תיק ההשקעות, הלקוח, והבנק (או חבר בורסה) שאצלו מתנהל חשבון ניירות הערך של הלקוח. במשולש...

קצת על קרנות נאמנות וכיצד כדאי לבחור קרנות נאמנות

קרנות נאמנות משמשות כמכשיר פיננסי, שמשתמש בכספיהם של משקיעים שונים לשם השקעה בניירות ערך. הקרן מחולקת ליחידות השתתפות שכל אחת מהן מקנה...

קופות גמל מסלוליות

נכתב על ידי אורלי יונאי קופות גמל מסלוליות: רוב קופות הגמל,קרנות ההשתלמות וקרנות הפנסיה מנהלות את ההשקעות שלהן במסלול "כללי" הכולל...

מהי קופת גמל ומהן הטבות המס בהפקדת כספים לקופה זו?

נכתב על ידי שמוליק קטלר קופת גמל היא תוכנית חיסכון לטווח ארוך או בינוני, שנועדה לצבירת כספים המיועדים למשיכה בעתיד. בהתאם לחוק הפיקוח...