הגיוסים בתעשיית קרנות הנאמנות נמשכים: כ-380 מיליון ₪ בסיכום שבועי

בואו ללמוד מהטובים ביותר את המערכת המתקדמת ביותר לסחר און ליין

תעשיית קרנות הנאמנות מסכמת שבוע גיוסים של כ-380 מיליון ₪ כאשר מתוכם כ-270 מיליון ₪ גויסו בקרנות המסורתיות. קרנות אג”ח מדינה מובילות את הגיוסים בסכום שבועי עם כ-280 מיליון ₪. קצב הגיוסים בקרנות אג”ח חו”ל עולה מדרגה- גיוסים של כ-170 מיליון ₪ בסיכום שבועי.

 • הקרנות המסורתיות סיימו עם גיוס שבועי של כ-270 מיליון ₪- ירידה של כ-35% בקצב הגיוסים לעומת השבוע הקודם.

 • זינוק בקצב הגיוסים בקרנות אג”ח מדינה שמגייסות כ-280 מיליון ₪- עלייה של כ-40% בקצב הגיוסים לעומת השבוע הקודם.

 • פדיונות קלים באפיק הקונצרני- קרנות אג”ח חברות והמרה שוברות רצף של 3 שבועות רצופים של גיוסים ופודות כ-20 מיליון ₪.

 • ירידה בקצב הגיוסים באפיק השקלי- הקרנות הכספיות והשקליות מסכמות את השבוע עם גיוסים מתונים יותר- כ-110 ו כ-90 מיליון ₪ בהתאמה.

 • הפדיונות באפיק המנייתי לא נעצרים ואף עולים- הקרנות המנייתיות1 ממשיכות לאבד נכסים ופודות כ-80 מיליון ₪ נוספים השבוע.

 • קרנות אג”ח כללי מגבירות את קצב הפדיונות כאשר בסיכום שבועי נפדה מהן כ-160 מיליון ₪- עלייה של כ-45% בקצב הפדיונות שהצטברו לכ-530 מיליון ₪ מתחילת החודש.

 • קרנות אג”ח חו”ל מגבירות את קצב הגיוסים כאשר בסיכום שבועי רשמו גיוסים של כ-170 מיליון ₪- השבוע החזק ביותר מתחילת שנה.

סיכום שבועי 22-26.7.2012 בנכסי תעשיית קרנות הנאמנות


 

 • הקרנות המסורתיות רושמות גיוסים של כ-270 מיליון ₪- ירידה של כ-35% מהשבוע הקודם. הגיוסים התרכזו בעיקר בקרנות אג”ח מדינה וקרנות אג”ח חו”ל שנהנות מהמשך העלייה בשער הדולר. כך, עפ”י אומדנים והערכות שבוצעו ע”י כלכלני מיטב.

 • מדדי המניות התאפיינו במגמה חיובית. מדד ת”א 25 ומדד ת”א 100 סיכמו את השבוע עם עליות של כ-1.3% ו כ-0.5% בהתאמה. מדד ת”א 75 ירד בכ-2.4%. למרות זאת, הקרנות המנייתיות1 ממשיכות במגמת הפדיונות כאשר בסיכום שבועי נפדו מהן כ-80 מיליון ₪.

 • האפיק הקונצרני התאפיין בירידות שערים: מדדי התל-בונד סיימו את השבוע בירידות שערים של עד כ-0.8% ומדד הקונצרני הכללי ירד בכ-0.5% ובהמשך לכך נפדו מהקרנות הקונצרניות כ-20 מיליון ₪ ששברו רצף גיוסים של 3 שבועות.

 • האפיק הממשלתי התאפיין השבוע בעליות שערים, מדד אג”ח ממשלתי כללי עלה בכ-0.7% כאשר יתרון קל נרשם השבוע לטובת הגלילים על פני השחרים. המשקיעים ממשיכים להתבצר בקרנות אג”ח מדינה שגייסו כ-280 מיליון ₪- עלייה של כ-40% בקצב הגיוסים לעומת השבוע הקודם.

 • ירידה בקצב הגיוסים באפיק השקלי- הקרנות הכספיות גייסו כ-110 מיליון ₪ והקרנות השקליות גייסו כ-90 מיליון ₪. מתחילת החודש הגיוסים באפיק השקלי(כספיות ושקליות) עומדים על כ-1.5 מיליארד ₪.

 • קרנות אג”ח כללי ממשיכות במגמת הפדיונות ורושמות פדיון שבועי של כ-160 מיליון ₪ וזאת לעומת פדיונות של כ-110 מיליון בשבוע הקודם.

 • קרנות אג”ח חו”ל מגבירות את קצב הגיוסים ורושמות גיוסי שיא של כ-170 מיליון ₪  על רקע פיחות השקל. זהו גם הגיוס השבועי הגבוה ביותר מתחילת השנה.

 • תעשיית הקרנות מנהלת נכון ל-26.07.12 כ-155.7 מיליארד שקל, הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-119.8 מיליארד שקל.

אפיק

סיכום שבועי

(22-26.7.12)

(במיליוני ₪ )

סיכום מתחילת החודש

(במיליוני ₪ )

קרנות מנייתיות#

-83

-266

קרנות כספיות

109

867

קרנות אג”ח שקליות

85

685

קרנות אג”ח מדינה וצמוד מדד

283

1013

קרנות אג”ח חברות והמרה

-17

112

קרנות אג”ח כללי

-157

-525

קרנות אג”ח חו”ל

171

363

שונות#

-9

-1

סה”כ

382

2248

סה”כ קרנות מסורתיות

(בנטרול כספיות)

273

1381

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע”מ ו/או על-ידי מיטב טרייד מסחר בבורסה ו/או ע”י אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע”מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע”מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע”מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

עוד באותו נושא

ציפור פיננסית לחשה לי

כמיטב המסורת, אנו מביאים בפניכם את המיטב מדפים כמו “ציפור פיננסית” ו”זיק לחופש הכלכלי”.. דפים מעולים עם מידע נהדר שאנחנו

החופש הכלכלי שלכם מתחיל כאן

חיסכון פנסיוני – החופש הכלכלי שלכם לגיל הפרישה. המידע המופיע מטה מתוך פוסט שהעלה טל יבלון בדף הפייסבוק “צועדים עם

להשארת פרטים

דילוג לתוכן