• דף הבית
  • כללי
  • השקעות בבולגריה – אמצעיי מימון וכיצד ניתן לגייס משאבים פיננסיים
כללי נדל"ן

השקעות בבולגריה – אמצעיי מימון וכיצד ניתן לגייס משאבים פיננסיים

מאת: משה יריב

אפשרויות משכנתא להשקעות ויזמות נדל"ן בבולגריה
משכנתאות ניתנות למימון נכסים עד ל 70%-80% מערך הנכס, אך לא על קרקעות חקלאיות (למעט מקרים בהם ההשקעה גדולה מאד ומשולבת בתהליך יזמות). אחוזי הריבית הנפוצים נעים בין 6.5%- 8% לתקופה של בין 15-20 שנה. רכישת פרויקטים על הנייר הינה מורכבת יותר לקבלת משכנתא ורצוי להתחיל תהליך מימון בישראל של כ- 30%-40% ולהגיע בשלב מאוחר יותר למימון המשך ע"י הבנקים המקומיים.
קבלת משכנתא בבולגריה

המוסדות הפיננסיים הבנקאיים בבולגריה מבקשים יחס חוב של כ- 35% ע"מ לקבל מימון בנקאי. כלומר, רוכשים צריכים להציג שכר או תקבול שהוצאות המימון בו נמוכות מהמוצג מטה.

לדוגמא:

שכר או תקבול חודשי – 25000 ?

משכנתא משולמת עבור נכס – 5000 ?

יחס חוב תקבול – 8750 ?

שארית יחס חוב תקבול – 3750 ?

במקרה זה, הבנק יכול להציע משכנתא עד כ- 50000 אירו על נכס שמחיר הקנייה שלו הוא 75000 אירו.

המסמכים הדרושים לקבלת הלוואות מימון

ע"מ לקבל את המימון הנדרש, המוסדות הפיננסיים דורשים מידע ספציפי אודות הרוכשים הרקע והיכולת הפיננסית שלהם.

מי הוא הרוכש:

הוכחת זהות (פספורט)

בקשה לקבלת הלוואה

מצבו הפיננסי של הרוכש:

תלושי שכר

תדפיס עו"ש של שלושה חודשים אחרונים

הוכחת בעלות על נכסים (נדל"ן, חסכונות, תיקים מנוהלים וכד')

מהו סטאטוס העיסוק שלך (שכיר או עצמאי)?

רוכשים במעמד שכיר:

מכתב ממעסיק קיים

שלושה תלושי שכר אחרונים

אם קיימת הכנסה נוספת- הוכחת הכנסה

רוכשים במעמד עצמאי (או חברה):

דוחות רווח והפסד של שלוש השנים האחרונות

מכתב מרואה החשבון המציג את הכנסותיך מהעסק

מסמך המוכיח בעלות על העסק

אם יש הכנסות נוספות-הוכחת קיום

קופות גמל וקרנות השתלמות

אפשרויות נוספות לקבלת הלוואות-ניתן לבצע ע"י גישור על קופות גמל וקרנות השתלמות שברשותכם. כיום מספר הקופות שמנהלות את כספי העמיתים הינו גדול והשונות היא רבה. הבדלי תשואה ניכרים קיימים בין החברות המנהלות השונות כמו גם רמות השירות והחשיפה לסיכון. המחלקה הפיננסית שלנו בליבת ההשקעות תשמח לסייע לכם בבחירת חברה מנהלת בעלת ביצועים טובים ויכולת שירות גבוהה עם

אפשרות של קבלת הלוואת גישור בתנאים טובים.

פרטים אודות מחבר המאמר:

ניתן למצוא: http://www.the-core.co.il

ליבת ההשקעות בע"מ

09-7465959

מקור המאמר: http://www.reader.co.il/article/7480/השקעות-בבולגריה-אמצעיי-מימון-וכיצד-ניתן-לגייס-משאבים-פיננסיים-נדלן-בולגריה

Related posts

שוק המניות בצומת דרכים

כיצד לחשב גודל פיפס (PIPS)

סקירת מט"ח שבועית שבין 04/01/10 – 08/01/10

כתיבת תגובה

Login

X

Register

דילוג לתוכן