בורסה כללי

מיזוגים ורכישות בשוק ההון

קרנות השקעה וגידור אינן מוגבלות ברכישת בתי השקעה וגופים מוסדיים. שלא כמו בארצות הברית, שם הרגולטור אוסר על קרן גידור להיות בעלת שליטה בבנק, התקנות הללו עדיין לא נקבעו בישראל. כיום, תהליך הרכישה של גוף מוסדי על ידי קרן השקעות כוללת פנייה ראשונית אל המפקח על הביטוח לצורך קבלת אור ירוק לביצוע הבדיקות הכרוכות ברכישת גוף מוסדי כחברת ביטוח או בית השקעות. לאחר קבלת האור הירוק, מתבצע תהליך בדיקה יקר וכניסה למגעים בין הקרן לגוף המוכר. ביצוע הרכישה מותנה בקבלת אישור סופי נוסף על ידי האוצר.

על קרנות השקעות קיים לחץ ניכר להשיג תוצאות מהירות. לרוב, משך החזקת נכס על ידי קרן השקעות אינו עולה על תקופה של שבע שנים, תקופה שבמהלכה על קרן ההשקעות להשביח את הנכס לקראת מכירתו. תקופת הזמן הקצרה העומדת בפני הקרן להשקעות יוצרת מצב בו היא מרבה לקחת סיכונים במטרה להשביח את ערכו של הגוף המוסדי שנרכש במידה המירבית. סיכונים יתרים אלו, בשילוב עם התעניינות מוגברת מצד קרנות השקעות וגידור זרות בשוק ההון הישראלי, הביאו את האוצר לבחינה מחודשת לגבי מדיניות אישור רכישת גופים מוסדיים על ידי קרנות אלו.

איסור האוצר על רכישת חברות ביטוח ובתי השקעות על ידי קרנות השקעה, יקשה על ביצוע עיסקאות בשוק ההון. דוגמה לעסקה שכזו היא רכישת בית ההשקעות דש איפקס והעברת השליטה אל אלי ברקת.

רכישת בית ההשקעות דש איפקס

במסגרת רכישת בית ההשקעות דש איפקס נקבעה יו"ר חדשה, גבי רביד, לשעבר מנהלת פסגות (שנרכשה על יד איפקס לפני כחצי שנה) וברקת. עידו נויברגר וויקטור שמריך המשיכו בתפקידם כיו"ר משותף בדש איפקס, וכך גם קובי לוינסון, מנכל דש – חברת הבת והנכס העיקרי של דש איפקס. במסגרת הרכישה הכריז אלי ברקת כי כוונתו היא להשיג תשואה שנתית ממוצעת של 20% תוך ביצוע רכישות ומיזוגים נוספים עם בתי השקעות וחברות ביטוח. בין החברות שהוזכרו כמועמדות לרכישה, נכללו השמות כלל ביטוח ומנורה.

אם עד היום זכו נויברגר, שמריך וברקת ליד חופשית בניהול בית ההשקעות דש איפקס, כניסתה לתפקיד של גבי רביד בשילוב על בעל השפעה חדש  מעמיד בסימן שאלה את הכיוון הניהולי אליו ילך בית ההשקעות. כוונתו של אלי ברקת להתרחב באמצעות ביצוע רכישות ומיזוגים נוספים, תגדיל את מעגל המנהלים המעורבים בניהול ותשנה את אופי הניהול הקיים. כאשר רביד נשאלה מי יוביל את דש איפקס השיבה כי כיוון ועיקר הרווחים מגיע מניהול הנכסים, הרי המומחיות הנדרשת היא של ניהול השקעות.

רכישת בית ההשקעות דש איפקס היא דוגמה לרכישה ומיזוג בשוק ההון הישראלי שעלולה לפגוע ביציבות ניהול ההשקעות של בית ההשקעות במטרה למקסמם את התשואה הצפויה ולקיחת סיכונים עודפים.

Related posts

יתרונותיה וחסרונותיה של קבוצת רכישה

תיקי השקעות אינפו

לחסוך כסף ולהרגיש כמו מיליונרים

קופות גמל מסלוליות

כתיבת תגובה

Login

X

Register

דילוג לתוכן