כללי מיסים פוסטים נבחרים

שינויים עקיפים בחוק לעידוד השקעות הון

מאת: ערן גבאי ונטע בקר

שינויים עקיפים בחוק לעידוד השקעות הון

בעקבות ביטול סעיף 64א המתייחס לחברה משפחתית וחיקוק סעיף 64א1 המתייחס לחברה שקופה, נדרשו שינויים עקיפים בחוק עידוד השקעות הון.

תיקון סעיף 41א לחוק לעידוד השקעות הון

בסעיף 41א לחוק לעידוד השקעות הון נקבע כי אישור שניתן לפי החוק האמור לחברה שהיא חברה משפחתית, יראוהו כאילו ניתן לנישום המייצג. במסגרת הרפורמה במס, תוקן הסעיף האמור, באופן שיסדיר את המעבר לחברה שקופה ונקבע כי אישור שניתן לפי החוק האמור לחברה שקופה כמשמעותה בסעיף 64א1 לפקודה, יראוהו כאילו ניתן לבעל המניות כמשמעותו באותו סעיף. משמעות הדבר היא שההכנסה החייבת של החברה תחולק בין בעלי מניותיה בהתאם לשיעור זכויותיהם ברווחים וכל אחד מהם ייהנה מהוראות סעיף 47(ג) לחוק העידוד בגין ההכנסה החייבת מהמפעל המאושר.

תיקון סעיף 51 לחוק לעידוד השקעות הון

בסעיף 51 לחוק לעידוד השקעות הון, הדן במפעל מאושר במסלול החלופי, נקבע כי הוא לא יחול לגבי חברה משפחתית. הסעיף הנ"ל תוקן, כך שיסדיר את המעבר לחברה שקופה בכך שהוא ממעט מהגדרת חברה בסעיף 51 לחוק, חברה שקופה כמשמעותה בסעיף 64א1 לפקודה, היינו חברה שקופה אינה זכאית להטבות על פי המסלול החלופי, ממש כפי שחברה משפחתית לא היתה זכאית להטבות כאמור.

במסגרת תיקון 60 לחוק לעידוד השקעות הון, בוטל המסלול החלופי ותחתיו ניתנות הטבות למפעל מוטב. במסגרת התיקון האמור נקבע כי לא יינתנו הטבות של מפעל מוטב לחברה שקופה או לחברה משפחתית. בהקשר זה ראה פרק 18 למדריך המס.

פרטים אודות מחבר המאמר:

המאמר נכתב על ידי מחלקת המסים של פאהן קנה ושות' רואי חשבון.

המאמר מפורסם אף במדריך "היערכות במסים 2009" שנכתב ונערך על ידי ערן גבאי, רו"ח ונטע בקר, עו"ד.

משרד ראשי: מגדל לוינשטיין דרך מנחם בגין 23 תל-אביב 66184

ת"ד 36172 מיקוד 61361

טל. 03-7106666 פקס. 03-7106666

info@gtfk.co.il

www.gtfk.co.il

מקור המאמר: http://www.reader.co.il/article/42379/שינויים-עקיפים-בחוק-לעידוד-השקעות-הון

Related posts

קופות גמל מסלוליות

לחסוך כסף ולהרגיש כמו מיליונרים

מסחר במט"ח – החדשות בשוק

כתיבת תגובה

Login

X

Register

דילוג לתוכן