השקעות - טיפים וכלים מידע למשקיעים פוסטים נבחרים שוק ההון

תגובת מיטב דש לריבית של בנק ישראל

מאת: אלכס דבז'ינסקי.

הודעות הריבית של בנק ישראל נראות לאחרונה כמו סקירה כלכלית שלא מוסיפה מידע חדש כלשהו מלבד עובדות או נתונים ידועים. מעבר לתיאור המצב הקיים לא ניתן ללמוד על השיקולים שמנחים כעת את המדיניות המוניטארית או על כיוונה הצפוי.

למרות שלאחרונה ניתנו ראיונות לתקשורת ע"י הנגידה וגם ע"י פרופ' זוסמן בהן נאמר שהתחלת צמצום הרכישות בארה"ב יסמן שינוי הכיוון של מדיניות הבנקים המרכזיים בעולם ושל בנק ישראל בפרט, בהודעה לא קיים סימן לאותו שינוי בתפיסה. אפשר להבין את "משחק הפוקר" של בנק ישראל. הוא חושש להכריז על כך שהריבית לא צפויה לרדת יותר בכדי לא לגרום להתחזקות השקל.

בסה"כ, ההודעה משקפת שינוי חיובי בהערכות הפעילות הכלכלית הן בעולם והן בישראל. כמו כן, התחזיות המעודכנות שפרסמה חטיבת המחקר של בנק ישראל היו חיוביות יותר. אנו מעריכים שמאחר שמשקל אנשי חטיבת המחקר בעבר ובהווה בוועדה המוניטארית הוכפל (הנגידה והמנהל הנוכחי של החטיבה), לתחזיות החטיבה יהיה משקל גדול יותר בהחלטות הוועדה.

תחזית הצמיחה ללא השפעת הגז לשנת 2014 עלתה מ-%2.7 ל- %2.9, זאת לעומת צמיחה של %2.6 בשנת 2013. התחזית ל-2015, שפורסמה לראשונה, צופה צמיחה של %3.2. בתחזית לשנת 2015 כבר אין השפעה נפרדת של הגז כתחליף ליבוא. הצמיחה בשנים 2014-2015 מובלת בעיקר ע"י שיפור בהשקעות וביצוא.

לפי התחזית של בנק ישראל, הריבית תתחיל לעלות בשנת 2014 ותגיע בסוף שנת 2015 לרמה של %2.0, כאשר גם הריבית בארה"ב צפויה להתחיל ולעלות. גם שוק האג"ח בישראל מגלם תרחיש דומה. בנק ישראל מעריך שעם שינוי במדיניות ה-FED הלחץ על השקל יפחת. אולם, לפני ההודעה של בנק ישראל ואחריה השקל המשיך להתחזק.

על פי התמונה המסתמנת, ריבית בנק ישראל צפויה להישאר ללא שינוי תקופה ארוכה.

Related posts

מה צריך לבדוק בפתיחת חשבון השקעות בחו"ל

עוני ונשיאה בנטל

מהי אסטרטגיית מסחר?

כתיבת תגובה

Login

X

Register

דילוג לתוכן