חיפוש

תעשיית קרנות הנאמנות רושמת החודש גיוסים של כ-4.3 מיליארד ₪

בואו ללמוד מהטובים ביותר את המערכת המתקדמת ביותר לסחר און ליין

תעשיית קרנות הנאמנות רושמת החודש גיוסים של כ-4.3 מיליארד ₪ המסתכמים לכ-21 מיליארד ₪ מתחילת שנה. המשקיעים ממשיכים להזרים כספים לקרנות המסורתיות- בסיכום חודש אפריל גייסו הקרנות המסורתיות כ-2.5 מיליארד ₪- עלייה של כ-40% לעומת החודש הקודם. חודש חזק לקרנות אג”ח כללי ואג”ח קונצרני שגייסו יחד כ-2.5 מיליארד ₪- עלייה של כ-25% לעומת החודש הקודם.

הגיוסים בקרנות המנייתיות1 נחתכו ביותר מחצי לעומת חודש מרץ, זאת לאחר גיוסים של כ-180 מיליון ₪ החודש.

 • קרנות אג”ח כללי בראש המגייסות מבין הקרנות המסורתיות בחודש אפריל, זאת לאחר שגייסו החודש כ-1.5 מיליארד ₪- עלייה של כ-20% בגיוסים לעומת חודש מרץ.

 • עלייה של כ-35% בגיוסים לקרנות אג”ח קונצרני שהסתכמו בכ-1 מיליארד בחודש אפריל. מתחילת השנה קרנות אג”ח קונצרני מציגות גיוסים מרשימים של כ-5.5 מיליארד ₪.

 • האפיק השקלי בסימן גיוסים בקרנות הכספיות שרשמו גיוס נאה של כ-1.8 מיליארד ₪ החודש, ומנגד פדיונות קלים בקרב הקרנות השקליות.

 • נמשכים הפדיונות בקרנות אג”ח מדינה, אם כי בקצב נמוך לעומת החודש הקודם, זאת לאחר שאיבדו החודש כ-20 מיליון ₪, לעומת חודש מרץ בו רשמו פדיונות של כ-240 מיליון ₪.

סיכום חודש אפריל 2013 בנכסי תעשיית קרנות הנאמנות


 • חודש אפריל התאפיין בעליות שערים במדדי האג”ח ומנגד, ירידות במדדי המניות. כתוצאה מכך, נרשמה ירידה בקצב הגיוסים לקרנות המנייתיות., ומנגד- עלייה בקצב הגיוסים לקרנות אג”ח קונצרני ואג”ח כללי. תעשיית קרנות הנאמנות גייסה החודש כ-4.3 מיליארד ₪- ירידה קלה לעומת החודש הקודם מתוכם כ-2.5 מיליארד ₪ נותבו לקרנות המסורתיות.  כך, עפ”י אומדנים והערכות שבוצעו ע”י כלכלני מיטב.

 • המשך גיוסים בקרנות הכספיות אם כי בקצב הנמוך משמעותית לעומת חודש מרץ- הקרנות הכספיות גייסו החודש כ-1.8 מיליארד ₪- ירידה של כ-40% בגיוסים לעומת החודש הקודם. ומנגד, נרשמה בלימה בפדיונות בקרב הקרנות השקליות שאיבדו החודש מיליונים בודדים.

 • אגרות החוב הקונצרניות התאפיינו במגמת עליות- מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו החודש עליות נאות של עד כ-1.2%, בהמשך לכך נרשמו עליות של 1.3% במדד קונצרני כללי. בעקבות המגמה החיובית נרשמה החודש עלייה בגיוסים לקרנות הקונצרניות שהסתכמו בכ-1 מיליארד ₪. מתחילת השנה גייסו הקרנות הקונצרניות כ-5.5 מיליארד ₪.

 • קרנות אג”ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית, קרנות 90/10 וכו’, גייסו החודש כ-1.5 מיליארד ₪- עלייה של כ-20% בגיוסים לעומת חודש פברואר. מתחילת השנה קרנות אג”ח כללי הן בראש המגייסות מבין הקרנות המסורתיות עם גיוס נאה של כ-6 מיליארד ₪.

 • מימושים במדדי המניות- מדד ת”א 25 ות”א 100 ירדו ב 2.5% ו-1.6% בהתאמה, ומנגד, עליות שערים של 2.2% במניות היתר. המגמה השלילית התבטאה היטב בקרנות המנייתיות1 שגייסו החודש כ-180 מיליון ₪- ירידה של יותר מ-50% בקצב הגיוסים לעומת החודש הקודם, בהובלת קרנות מניות בישראל שגייסו החודש כ-120 מיליון ₪, לעומת 270 מיליון ₪ במרץ.

 • אגרות החוב הממשלתיות רושמות עליות שערים: מדד ממשלתי כללי עלה החודש בכ-1.5% בהובלת השחרים הארוכים שטיפסו בכ-3%. בעקבות התשואות החיוביות, נבלמו הפדיונות בקרב הקרנות אג”ח מדינה, רק -20 מיליון ₪ נמשכו מהן לעומת פדיונות של כ-240 מיליון ₪ במרץ.

 • תעשיית הקרנות מנהלת נכון ל-30.04.13 כ-194.1 מיליארד שקל, הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-141 מיליארד שקל.

סיכום חודשי – גיוסים ופדיונות בתעשיית הקרנות

 

אפיק

סיכום חודש אפריל 2013

(במיליוני ₪ )

סיכום מתחילת 2013

(במיליוני ₪ )

קרנות מנייתיות

182

1162

קרנות כספיות

1783

11317

קרנות אג”ח שקליות

-3

-1365

קרנות אג”ח מדינה וצמוד מדד

-18

-895

קרנות אג”ח חברות והמרה

1006

5463

קרנות אג”ח כללי

1482

6053

קרנות אג”ח חו”ל

-83

-327

שונות

-59

-143

סה”כ

4290

21265

סה”כ קרנות מסורתיות

(בנטרול כספיות)

2506

9948

 


מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע”מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע”מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע”מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע”מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

עוד באותו נושא

מחפשים אפיק השקעה נדלני כדאי באזור המרכז? כדאי לכם לשקול השקעה במגדלים בתל אביב. רוצים לדעת למה? קבל 4 סיבות

ציפור פיננסית לחשה לי

כמיטב המסורת, אנו מביאים בפניכם את המיטב מדפים כמו “ציפור פיננסית” ו”זיק לחופש הכלכלי”.. דפים מעולים עם מידע נהדר שאנחנו

להשארת פרטים

דילוג לתוכן