מרץ 2013 – תשואה חיובית של 0.4% לקופות הגמל

בואו ללמוד מהטובים ביותר את המערכת המתקדמת ביותר לסחר און ליין

מרץ 2013: תשואה חיובית של 0.4% לקופות הגמל כתוצאה מהעליות שנרשמו בשוקי המניות בארץ ובעולם ובשוק האג”ח הממשלתי בישראל.

  • התשואה הנומינלית המשוקללת של קופות הגמל במרץ 2013 צפויה לעמוד על    כ-0.4%, כאשר הבולטות מביניהן לחיוב הן אלו שהשקיעו רכיב גדול בשוק המניות בארץ ובעולם ובשוק האג”ח הממשלתי בישראל.
  • התשואה הנומינלית של קופות הגמל הגדולות במרץ 2013, המהוות כשליש מתעשייה כולה, צפויה לנוע בין תשואה חיובית של 0.1% לבין 0.7%.
  • תשואות קופות הגמל בתעשייה כולה במרץ 2013 צפויות לנוע בטווח רחב יותר שבין תשואה של 0.0% לבין 0.9%.
  • מתחילת השנה השיגו קופות הגמל תשואה ממוצעת חיובית של כ-2.4%.

סיכום חודש מרץ 2013  

בית ההשקעות מיטב ממשיך בסיקור החודשי של תשואות תעשיית קופות הגמל על בסיס מודל שפיתח. מודל זה מסוגל לתת אומדן מקורב מאוד לתשואות שהשיגו בממוצע קופות הגמל בשוק מיד עם סיום החודש החולף בלא שיהיה צורך להמתין לנתונים המתפרסמים ע”י קופות הגמל עצמן, מאוחר יותר, בדרך כלל באמצע החודש.

הערכת מיטב היא, שקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הגדולות (כמו גדיש, עוצמה, תמר, קה”ל, כנרת) המהוות כשליש מתעשיית קופות הגמל וההשתלמות, יציגו במרץ 2013 תשואה נומינלית (ברוטו) משוקללת חיובית של 0.4%. תשואה צפויה זו מייצגת גם את התמונה בתעשייה כולה, כאשר טווח התשואות של כלל הקופות אמור לנוע בין תשואה של 0.0% לבין 0.9%.

עליות השערים בשוק המניות בארץ ובעולם ועליות השערים באג”ח הממשלתי בארץ (הצמוד והשקלי) תרמו לתשואות הקופות החודש. לעומת זאת, הירידות באג”ח הקונצרני הלא מדורג והתחזקות השקל פעלו כגורם שלילי לתשואות הקופות החודש.

בשוקי המניות בעולם נרשמו עליות שערים במרבית המדדים: בארה”ב מדד ה-S&P עלה ב-3.6%, מדד הנאסד”ק עלה ב-3.3% ומדד הדאו ג’ונס עלה ב-3.8%. באירופה נרשמה מגמה מעורבת: ה-DAX הגרמני עלה ב-0.3%, ה-CAC הצרפתי עלה ב-0.2% וה-Eurostoxx 50 ירד בשיעור של 0.4%. ביפן נרשמה מגמה חיובית מובהקת והניקיי עלה בשיעור של 7.6%. כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות.

גם בשוק המניות בארץ נרשמו עליות שערים במרבית המדדים: מדד ת”א 25 עלה בשיעור של 1.3%, מדד ת”א 100 עלה בשיעור של 0.9%, מדד ת”א 75 ירד ב-0.4% ומדד יתר 50 עלה בשיעור של 0.8%.

מדד אגרות החוב הממשלתיות השקליות הלא צמודות (שחרים) עלה החודש בשיעור של 0.3%. השחרים הקצרים לטווח של 2–0 שנים עלו ב-0.1%, השחרים הבינוניים לטווח 2-5 שנים עלו ב-0.2%, והשחרים הארוכים לטווח של 5 שנים ומעלה עלו ב-0.5%. המק”מים עלו ב-0.1% והגילונים עלו ב-0.2%.

לעומת זאת, מגמה מעורבת נרשמה באג”ח הקונצרני המקומי. מדדי התל בונד רשמו מגמה חיובית: מדד התל בונד 20 עלה ב-0.5%, ומדדי התל בונד 40 והתל בונד 60 עלו ב-0.6% כ”א, לעומת זאת, אגרות החוב הלא מדורגות ירדו בשיעור של כ-2.5%.

מדד אגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד עלה בשיעור של 0.4%. בחינת תשואותיהן על פי התפלגות טווחי הפדיון שלהן מצביעה על מגמה של עליות שערים, כאשר האג”חים לטווח של 2–0 שנים עלו ב-0.3%, והאג”חים לטווח של 2-5 שנים ולטווח של 10–5 שנים עלו ב-0.5% כ”א.

תשואות אפיקי השקעה עיקריים ב-%

מרץ 2013

מדד ת”א 25

1.3%

מדד ת”א 100

0.9%

מדד כללי של אג”ח ממשלתיות

0.3%

מדד כללי של אג”ח צמודי מדד ממשלתיים

0.4%

מדד כללי של אג”ח קונצרניות צמודות מדד

0.3%-

שינוי השקל ביחס לדולר

1.6%- (תיסוף)

מלוות קצרי מועד

0.1%

שחר

0.3%

גילון

0.2%

סיכום מתחילת השנה: ינואר-מרץ 2013

 תשואה חיובית לקופות הגמל: 2.4%

 מתחילת השנה, נרשמה תשואה משוקללת חיובית של כ-2.4% בקופות הגמל. לתשואות החיוביות תרמו בעיקר עליות השערים שנרשמו בשוקי המניות בארץ ובחו”ל ובאגרות החוב הקונצרניות בארץ.

שוקי המניות בעולם הציגו עליות שערים במרבית המדדים: בארה”ב: עליות שערים נאות כאשר מדד ה-S&P עלה ב-10.0%, מדד הדאו ג’ונס עלה ב-11.3% בעוד שהנאסד”ק עלה בשיעור של 8.1%. באירופה נרשמה מגמה חיובית: ה-DAX הגרמני עלה ב-2.4%, ה-CAC הצרפתי עלה ב-2.4% וה-Eurostoxx 50 ירד בשיעור של 0.5%. באסיה נרשמה מגמה חיובית: הניקיי עלה בשיעור חד מאוד של 20.7%. כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות.

שוק המניות בארץ הציג עליות שערים, כאשר מדד ת”א 25 עלה מאז ראשית השנה בשיעור של 4.4%, מדד ת”א 100 עלה בשיעור של 4.9%, מדד ת”א 75 עלה בשיעור של 5.9% ומדד יתר 50 עלה בשיעור חד של 12.2%.

באגרות החוב הקונצרניות נרשמה מגמה חיובית מתחילת השנה: מדדי תל בונד 20, 40 ו-60 עלו בין 1.2% ל-1.6 כ”א. אגרות החוב הקונצרניות שאינן מדורגות (ואין להן מדד) עלו בממוצע ב-3.2%.

לעומת זאת, באגרות החוב הממשלתיות נרשמה תשואה שלילית בשיעור של 0.2%, כאשר אגרות החוב הצמודות למדד (גלילים) ירדו ב-0.9% ואגרות החוב השקליות (שחרים) עלו ב-0.3%.

בחינת תשואותיהן של אגרות החוב השקליות על פי התפלגות טווחי הפדיון שלהן מראה מגמה של עליות שערים, כאשר השחרים הקצרים לטווח של 0-2 שנים והשחרים לטווח של 2-5 שנים עלו ב-0.5% כ”א, ואילו השחרים לטווח של 5 שנים ומעלה עלו    ב-0.1%. המק”מים עלו  ב-0.4% והגילונים עלו ב-0.9%.

באגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד נרשמו ירידות שערים בשיעור של 0.9%. בחינת תשואותיהן על פי התפלגות טווחי הפדיון שלהן מראה, שהאג”חים לטווח של 0-2 שנים עלו ב-0.8%, האג”חים לטווח של 2-5 שנים עלו ב-0.5% והאג”חים לטווח של 5 שנים ומעלה ירדו ב-0.6%.

בהתאם לכל אלה, תעשיית קופות הגמל צפויה להצביע על תשואה משוקללת חיובית של 2.4% מתחילת השנה.

כתבה זו ואינפורמציה נוספת על תעשיית קופות הגמל ועל שוק ההון ניתן למצוא באתר האינטרנט של מיטב בית השקעות.

מעבר לאתר לחץ כאן: מיטב קופות גמל

עוד באותו נושא

ציפור פיננסית לחשה לי

כמיטב המסורת, אנו מביאים בפניכם את המיטב מדפים כמו “ציפור פיננסית” ו”זיק לחופש הכלכלי”.. דפים מעולים עם מידע נהדר שאנחנו

החופש הכלכלי שלכם מתחיל כאן

חיסכון פנסיוני – החופש הכלכלי שלכם לגיל הפרישה. המידע המופיע מטה מתוך פוסט שהעלה טל יבלון בדף הפייסבוק “צועדים עם

להשארת פרטים

דילוג לתוכן