בנק ישראל מפרסם דו"ח לגבי שוק האשראי
כללי פוסטים נבחרים

בנק ישראל מפרסם דו"ח לגבי שוק האשראי

הוועדה לבחינת התחרות בשוק האשראי של בנק ישראל, פרסמה דו"ח המסיק כי חלה התקדמות משמעותית בצמצום חסמים לתחרות. עפ"י הודעת הבנק, הדוח נובע באופן עיקרי מכמה גורמים "עיקר הדגש בדוח הינו בניתוח התמורות בתחרות בחודשים שעד להתפשטות נגיף הקורונה ואילו התמורות בתחרות בראי הקורונה נותחו בפרק נפרד."

ההתקדמות כוללת בראש את עלייתו ההדרגתית לאוויר של הבנק הדיגיטלי תוך שימוש בלשכת שירותי המחשוב, וכן מתן אפשרות לביצוע פעולות נוספות אונליין (הן בהתקשרות עם גופים בנקאיים והן עם ספקי אשראי חוץ בנקאיים וביניהן גופים מוסדרים).

עם זאת, יישום צעדים מהותיים מתעכב, ובפרט, עדיין לא נקבעה הסדרה לעניין שימוש במידע פיננסי מקוון (חוק הבנקאות הפתוחה). הסדרה זו מקודמת במסגרת התכנית הכלכלית לשנים 2021-2022 והיא צפויה לשפר משמעותית את יכולת ההשוואה של לקוחות בין מוצרים וספקים פיננסים שונים. כמו כן, טרם הושלמה האהסדרה של נתוני שירותי תשלום ושל שירותי ייזום תשלומים, אך בהתאם להחלטת ממשלה תזכירי חוק בנושא צפויים להתפרסם להערות הציבור עד לסוף שנת 2021.

במקביל, ישנם תהליכים שצפויים להיות מושלמים בקרוב – כגון פרויקט המעבר מבנק לבנק אשר צפוי להיות מושלם  עד לסוף 2021.

Related posts

הטבות מס במסגרת חוק עידוד השקעות הון

תיקי השקעות אינפו

מיסוי הכנסות משוק ההון לאור תיקון 147 לפקודת מס הכנסה

תיקי השקעות אינפו

עולם המט"ח עולם של פיתויים אל מול עולם של דרך

כתיבת תגובה

Login

X

Register