כללי נדל"ן

על השקעות ישראלים בנכסים ונדל”ן ברומניה

מאת: דורון, טיקוצקי, עמיר, מזרחי, עורכי דין ונוטריון

עו”ד אלי דורון – עו”ד (ורו”ח) ירון טיקוצקי / eli-doron@taxlawyers.co.il

בימים אלו אנו עדים להתפתחות מגמה חדשה בקרב אנשי עסקיים ישראלים, המבינים את הפוטנציאל האדיר הגלום בהקמתם של מיזמים למתן שירותים נלווים לישראליים המעוניינים להשקיע בתחום הנדל”ן ברומניה. עו”ד אלי דורון ועו”ד ירון טיקוצקי סוקרים במאמר זה סוגיות הכרוכות במיסוי הפעילות ברומניה.

מבוא

רוב אנשי העסקים הישראליים המשקיעים ברומניה עסוקים באיתור וברכישת קרקעות לשם הקמת פרוייקטים נדלניים, אם בתחום הבניה למגורים ואם בתחום הנדל”ן המניב.

בימים אלו אנו עדים להתפתחותה של מגמה חדשה בקרב אנשי עסקיים ישראלים, המבינים את הפוטנציאל האדיר הגלום בהקמתם של מיזמים למתן שירותים נלווים לישראליים המעונינים להשקיע בתחום הנדל”ן ברומניה. כך לדוגמא, מעניקים מיזמים כאלה סיוע באיתור עסקאות, תיווך, ליווי, עזרה בקבלת אישורים והיתרים מסוגים שונים, יעוץ משפטי, עזרה בשינוי ייעוד הקרקע, סיוע בקבלת מימון פיננסי, בדיקת כדאיות כלכלית של העסקה הנדל”נית, איתור קבלנים מבצעים, פיקוח על הבניה, ניהול פרוייקטים, מתן שירותי שיווק לפרוייקטים הנדל”ניים וכד´, כאשר הרעיון המסתתר מאחורי המיזם הוא העובדה, כי ישראליים רבים, מעדיפים, בסופו של יום, לעשות עסקיים עם ישראליים בעלי מנטליות דומה, ללא הקשיים הכרוכים בביצוע עסקאות שלא בשפת האם.

מיסוי הפעילות ברומניה

בטרם מחליט היזם הישראלי להקים חברה רומנית מקומית על מנת לספק שירותים אלו ואחרים, ראוי כי ישים ליבו למספר סוגיות הכרוכות במיסוי פעילות שכזו, ברומניה ובישראל.

על פי הדין הרומני, חברות המאוגדות על פי הדין המקומי ו/או חברות המנוהלות מרומניה נחשבות כחברות רומניות. חברה תושבת רומניה חייבת במס על כל הכנסה שנצמחה לה, ללא קשר למקום הפקתה, בעוד שחברה זרה חייבת במס ברומניה אך ורק בגין הכנסות שנצמחו ברומניה (בסיס חיוב זה דומה לבסיס החיוב הנוהג בישראל). חברות רומניות כפופות למס אחיד בשיעור של 16%. שיעור מס זהה (16%) מוטל על הכנסה מדיבידנדים, בידי אותן חברות.

לישראל אמנה למניעת כפל מס עם רומניה, על פיה חברה רומנית חייבת בניכוי מס במקור בשיעור 15% בגין העברת דיבידנדים לבעלי מניותיה הישראליים (היזמים). כמו כן, דיבידנד זה חייב במס ישראלי בשיעור 25% (בהנחה שמקבל הדיבידנד הוא יחיד), תוך מתן זיכוי בגין המס הזר שהוטל על הדיבידנד (כאמור מס בשיעור 15% לפי האמנה למניעת כפל מס עם רומניה). לפיכך, בסופו של יום, ישלמו היזמים בגין הדיבידנד מס כולל בשיעור 25% (הגבוה מבין השניים), זאת בשל העובדה כי יקבלו זיכוי בגין הניכוי במקור שבוצע ברומניה.

היזמים אף יכולים להחזיק את מניות החברה הרומנית באמצעות חברות ישראליות שבבעלותם. חברה ישראלית, המקבלות דיבידנד מחברה זרה בבעלותה, רשאית לבחור להתחייב במס חברות בשיעור מלא (29% בשנת המס 2007) אך לזכות כנגדו הן את המס שהוטל בחו”ל על הדיבידנד, והן את מס החברות ששילמה החברה הרומנית, ברומניה.

הואיל, ובענייננו יוטל ברומניה מס חברות בשיעור 16% (עפ”י הדין המקומי) ומס על הדיבידנד בשיעור 15% (עפ”י האמנה בין ישראל לרומניה), ניתן יהיה לזכות כנגד המס החל בארץ (מס חברות בשיעור 29%) את המסים הנ”ל, כך שבסופו של יום יהא שיעור המס הסופי שיחול על הכנסות אלו, בידי חברה, נמוך משיעור המס הסופי שיחול על הכנסות כאלה, בידי ייזם יחיד.

יחד עם זאת, יש לזכור, כי משיכת הרווחים מהחברות הישראליות ע”י היזמים תהווה אירוע מס נוסף הכפוף לשיעור מס בגובה 25% בגין משיכת דיבידנד, כך שאחזקת מניות ע”י חברה ישראלית מומלצת במקרה בו לחברה הישראלית תוכן עסקי ממשי, אשר מאפשר לה שימוש עסקי בכספים.

חשוב לזכור, כי כדי להקטין את התמריץ לפעול באמצעות חברה זרה שתפיק הכנסות פטורות ממס בישראל שמקורן במשלח-ידו של בעל השליטה בה, נקבע בפקודת מס הכנסה, כי החיוב במס יחול גם על הכנסה ממשלח-יד או מעבודה שמבצע הנישום בעצמו, והמופקת באמצעות חברת משלח-יד זרה.

התוצאה היא כי גם הכנסה ממשלח יד שמבצע הנישום באמצעות “חברת משלח יד זרה” תהיה חייבת במס בישראל. הואיל ועיסוק בפעילות של תיווך, יעוץ עסקי וכד´ מהווים משלח יד זרה, בהתקיים מספר תנאים מסוימים, עלולה חברה רומנית הנמצאת בשליטת תושבי ישראל, להיתפס כחברת משלח-יד זרה, כך שלעניין הכנסתה ממשלח-היד ולעניין דיבידנד המחולק ממנה, החברה תיתפס כחברה שהשליטה על עסקיה וניהולם מופעלים בישראל.

לאור מגוון היבטי ושיקולי המס שיש לקחת בחשבון עת מחליטים לפתוח חברה מקומית ברומניה למתן שירותים נלווים בתחום הנדל”ן או שירותים אחרים כלשהם (שיקולים הנוגעים בין השאר לשיטת המס במדינה הזרה, קיומן של אמנות למניעת כפל מס, השקעה באופן ישיר או באמצעות חברה, חברת משלח יד זרה וכד´), יעשו טוב היזמים הישראלים אם בטרם יפעלו בכיוון, יקבלו ייעוץ מקצועי מהעוסקים בתחום.

המידע המוצג במאמר הנו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. המחבר ו/או המערכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.

לשאלות או ייעוץ צרו קשר במייל: eli-doron@taxlawyers.co.il או בטל’: 04-8526693 או 03-6127446

פרטים אודות מחבר המאמר:

משרד עורכי דין דורון, טיקוצקי, עמיר, מזרחי, לו משרדים בר”ג (מתחם הבורסה), חיפה ורומניה (בוקרשט), הנו משרד עורכי הדין הגדול בישראל בתחום דיני מיסים, הכורך בין בקיאותו והתמקצעות בדיני המס לבין בקיאות והתמקצעות ספציפית בפעילות מסחרית / אזרחית מגוונת, הכוללת – עריכת עסקאות ישראליות ובינ”ל (קניה, מכירה, מיזוג, מיזמים משותפים ועוד) השלובות באלמנטים מסוים ובמאבקים אזרחיים/ מסחריים בפני בתי המשפט השונים.

המשרד, המונה כ – 35 משפטנים, כלכלנים ורו”ח, נוסד על ידי עו”ד ורו”ח יוצאי רשויות מס ולו ניסיון רב בדיני מס ישראלי אזרחי, ישראלי פלילי ובינ”ל, כמו גם, בהתנהלות אזרחית/ מסחרית מגוונת. למשרד 4 מחלקות מרכזיות :

מחלקת מס אזרחית – עוסקת בייעוץ שוטף לאזרחים המבקשים לתכנן את צעדיהם העסקיים, בארץ ובחול, ובייצוג אזרחים בפני רשויות המס, לשכות משפטיות והערכאות מוסמכות אחרות, במסגרת הליכי שומה, ערעורי מס שונים, פס”ד הצהרתים, בעיות גביה ועוד.

מחלקת מס פלילית – מלווה ישראלים אצלם התעוררה בעיית מס פלילית, אל מול רשויות מע”מ, מס הכנסה, מכס ועוד, אם בטרם נפתחה נגדם חקירה גלויה, אם לאחר פתיחתה של כזו ואם לטובת ניהול משפט פלילי. מחלקה זו, יצוין, פרסמה את הספר המוביל בתחום, הנקרא – “עבירות מס”, המהווה נר לרגלי כל העוסק בתחום.

מחלקה אזרחית/ מסחרית – עוסקת במגוון נושאים אזרחיים, לרבות – עריכת עסקאות רכישה ומכירה ו/או עסקאות אחרות , ליטיגציה אזרחית מגוונת בפני בתי המשפט השונים, מאבקי שליטה, סכסוכים מסחריים, מאבקים בנקאיים, דיני עבודה, דיני חוזים, דיני משפחה, דיני נזיקין ועוד.

מחלקת נדל”ן – עוסקת במגוון רחב של עסקאות נדל”ן ומקרקעין, פרטיות ומסחריות. החל מעסקאות של השכרה ומכירה של דירה/ חנות וחלה בליווי יזמים בעסקאות ענק בארץ ובחול, המסתכמות במאות ובאלפי יחידות מגורים, מסחרי ועוד.

תל אביב – רמת גן: רח’ החילזון 12, (בית הקריסטל)

טל’: 03-6127446, פקס: 03-6127449

חיפה: שדרות המגינים 58

טל’: 04-8526693, פקס: 04-8555976

טבריה: רח’ הירדן 100א’

טל’: 04-6717201, פקס: 04-6717203

http://www.adviser.co.il

לשאלות, ייעוץ או פגישה נא כתבו ל:

eli-doron@taxlawyers.co.il

מקור המאמר: http://www.reader.co.il/article/3324/על-השקעות-ישראלים-בנכסים-ונדלן-ברומניה

Related posts

למה בכלל כדאי לך לסחור בשוק מטבעות החוץ?

10 עצות ראשוניות למשקיע פיננסי בנדל”ן חו”ל

איך מבצעים שורט באופציות, ומה הסיכון הכרוך בכך?

כתיבת תגובה

Login

X

Register