מידע למשקיעים שוק ההון

סקירה שבועית 29-9-2013 מאקרו ושווקים

עיקרי הדברים

אנו מעריכים שריבית בנק ישראל תישאר יציבה בחודשים הקרובים. שינויים בוועדה המוניטארית עשויים לגרום לשינויים בהערכות. אילו הנסיבות הכלכליות ידרשו המשך הקלה במדיניות המוניטארית, מיצוי כלי הריבית עשוי להוביל לשימוש בכלים מוניטריים אחרים ע”י בנק ישראל. שינויים בהערכות הצמיחה של חטיבת המחקר של בנק ישראל משקפים בעיקר את השינויים בהערכות של תרומת הצריכה הציבורית.

השבוע צפוי פדיון של כ-27 מיליארד ₪ בניירות הקצרים (אג”ח ומק”מ). ההתפתחויות הגיאופוליטיות האחרונות עשויות לגרום להורדת הסיכון של ישראל כפי שנתפס ע”י משקיעי חו”ל.
הנתונים הכלכליים בארה”ב היו חיוביים ברובם. בעיקר נציין את השיפור בנתוני שוק הנדל”ן, למרות עליית התשואות. השווקים מושפעים מהליכי אישור תקציב הממשל עד 30/9 ומהגעה לתקרת החוב עד למחצית השנייה של חודש אוקטובר. אנו מעריכים שכמו במקרים הקודמים, הצדדים יגיעו לפשרה לקראת הדד-ליין. הגעה לפתרון צפויה לגרום לעליית התשואות בשוק האג”ח.
הנתונים הכלכליים באירופה היו מעורבים. גבר הסיכון הפוליטי באיטליה.

על פי נתוני ה-FED, המוכרים העיקריים של האג”ח הממשלתיות היו משקי בית, הבנקים ועושי השוק. הבנק המרכזי היה הקונה העיקרי. מלבדו רכשו אג”ח בעלות טווח לפדיון של יותר משנה גם המשקיעים מחו”ל והמשקיעים המוסדיים.

המלצות מרכזיות

אנחנו ממליצים לנצל את הירידה בתשואות האג”ח הממשלתיות למימוש רווחים ולקצר במקצת את מח”מ התיק לכ-4 שנים. אנו מעדיפים לקצר בעיקר את המח”מ ברכיב הצמוד. ירידה בציפיות האינפלציה בטווחים הקצרים והבינוניים מגבירה את האטרקטיביות של האג”ח הצמודות בטווחים אלו על פני האג”ח השקליות. אנו ממליצים לנצל את הירידה האחרונה במרווחי האג”ח הקונצרניות לצמצום חשיפה לאפיק. באפיק השקלי.

מאקרו ישראל

גם הפעם, כמו ב-7 מתוך 9 הורדות הריבית שביצע בנק ישראל בשנתיים האחרונות, ההחלטה נתקבלה בניגוד לתחזית הקונצנזוס. בדומה להחלטה להוריד את הריבית בחודש מאי, נראה שהטריגר העיקרי להורדת הריבית היו הצעדים האחרונים של ה-FED ותגובת השקל לאירועים אלה. לפיכך, פונקציית התגובה של בנק ישראל לא משתנה לעת עתה והוא ממשיך להתמקד בעיקר בשינויים בשע”ח, כאשר שוק הדיור נותר לטיפול ע”י צעדים מאקרו יציבותיים של המפקח על הבנקים.

אומנם השקל נחלש בכ-1% ביחס לסל המטבעות מאז ההחלטה האחרונה, אך ניסיון העבר מלמד שהשינויים הללו עשויים להיות קצרי טווח במיוחד כשהטווח האפשרי להורדות נוספות בריבית הולך ומצטמצם.

קשה להתנבא בקשר לריבית בעת זו כאשר לא רק הנגיד אלא מרבית החברים בוועדה המוניטארית עומדים להתחלף. מלבד קרנית פלוג, עד סוף השנה עשויים לפרוש עוד שני חברים בוועדה, בארי טאף ופרופ’ גרונאו.

למרות שבמצב הנוכחי רצוי לדעת קודם מי יהיה הנגיד החדש ולשמוע את דעתו לפני מתן התחזיות, אנו נסתכן בהערכה שהריבית עומדת להישאר יציבה בחודשים הקרובים.

טיבת המחקר של בנק ישראל הורידה את תחזית הצמיחה של המשק לשנת 2013 והעלתה את התחזית לשנת 2014. לאחר השינוי, הצמיחה בשנת 2014 בניכוי השפעת הגז צפויה להיות גבוהה יותר מאשר בשנת 2013 (2.7% לעומת 2.6%).

שיפור בתחזית לשנת 2014 אינו מעיד על שינוי חיובי במצבו של המשק לעומת ההערכה הקודמת, אלא בעיקר נובע מהעלאת התחזית לגידול בצריכה ציבורית. גם הורדת תחזית הצמיחה לשנת 2013 נובעת בעיקרה מצמיחה איטית יותר ממה שהוערך קודם של הצריכה הציבורית. ההערכות לגבי התרומה של הצריכה הפרטית והשקעות השתפרו, אך לגבי היצוא הורעו.

מקור: בנק ישראל

חברת דירוג האשראי S&P אשררה את דירוגה של ישראל ברמת A+ עם תחזית יציבה. מהודעת  החברה ניתן ללמוד שלשינוי שיטת מדידת התוצר לא צפויה להיות השפעה על דירוג האשראי של ישראל. חברת הדירוג אפילו לא הכניסה עדיין את נתוני התוצר המעודכנים לחישוביה ויתכן שזאת אחת הסיבות לכך שהערכותיה שונות מאלו של בנק ישראל אשר הוצגו לאחרונה.
שווקים

השווקים הפיננסיים בעולם, ובעיקר שוקי האג”ח, כולל הישראלי, מושפעים כעת משני גורמים עיקריים. מצד אחד, צעדי ה-FED האחרונים הידקו את הקשר המיידי בין הנתונים הכלכליים לבין תגובת השווקים. במקביל, השווקים מושפעים מכל ידיעה שקשורה לנושא אישור התקציב והעלאת תקרת החוב בארה”ב.

בהתייחס לגורם הראשון ניתן לציין שמרבית הנתונים המתפרסמים בארה”ב בסה”כ חיוביים וברובם מכים את התחזיות. במיוחד נציין את השיפור בנתוני שוק הנדל”ן שיתכן ומתחיל להתגבר על ההשפעה של עליית התשואות. נגד, נתוני האינפלציה נמוכים מדי. מדד המחירים של הצריכה הפרטית, כפי שהתפרסם בשבוע שעבר במסגרת עדכון נתוני הצמיחה, שהוא המדד המועדף ע”י ה-FED, עלה ברבעון השני ב-1.2% בלבד. אינפלציה זו הינה נמוכה מאוד בהשוואה לעשור האחרון.

מקור: Bloomberg

מבחינת הקשר בין הנתונים ל-Tapering, רכישות ה-FED הפכו מכלי תומך בפעילות הכלכלית למשקולת. התלות ההדוקה שיצר הבנק המרכזי בין המשך הרכישות לבין שיפור בכלכלה גורמת לכך ששיפור בנתונים הכלכליים מוביל לעלייה בריביות, מה שמקשה על ההחלטה לצמצם את הרכישות.

ההתפתחויות הפיסקאליות שמשפיעות על השווקים מתמקדות באישור התקציב הממשלתי ובהעלאת תקרת החוב. המועד האחרון לאישור התקציב הינו 30 לספטמבר. לגבי הגעה לתקרת החוב, בשבוע שעבר מסר שר האוצר האמריקאי שהחוב הממשלתי יתקל בה ב-17 לאוקטובר. על פי ההערכות, אי אישור התקציב לתקופה ממושכת של יותר משבועיים יפגע משמעותית בצמיחה הכלכלית. אי העלאת תקרת החוב עלולה לגרום להשלכות הרסניות עוד יותר.

לאיומים אלה יש השפעה מרסנת על תשואות האג”ח. אולם, בסיכוי די גבוה, כמו במקרים הקודמים, ככל הנראה תושג פשרה לקראת הדד- ליין או זמן קצר אחריו. לכן, הגעה להסכמה בנוגע לתקציב ולתקרת החוב מהווה בטווח הקצר גורם סיכון לשוק האג”ח. כמובן, שכישלון בפתרון בעיות החוב יוביל לפגיעה משמעותית בנכסי סיכון, כגון המניות או האג”ח הקונצרניות.

ירידה חדה שנרשמה בתשואות האג”ח בישראל מאז ישיבת הריבית האחרונה של ה-FED הייתה בין הגדולות ביותר בעולם וזה עוד לפני התגובה לירידה נוספת בתשואות האמריקאיות מאז שהשווקים בישראל היו סגורים. יש כמובן לקחת בחשבון את הורדת הריבית המפתיעה של בנק ישראל שגם לה הייתה השפעה.

מקור: Bloomberg

הירידה המשמעותית ביותר בתשואות התרחשה בעיקר בחלק הבינוני והקצר של העקום השקלי, כאשר באפיק הצמוד בלטו האג”ח במח”מים ארוכים יותר של 7-8 שנים. שיפוע העקום השקלי כמעט לא השתנה, אך עדיפות להחזקה ישירה של המח”מ לעומת הקצוות פחתה.

בסופו של דבר, אי צמצום הרכישות ע”י ה-FED בפגישתו האחרונה לא הקטינה את רמת אי הוודאות בשוק האג”ח. לאור מכלול הסיכונים, כפי שציינו לעיל, ולאור הירידה שנרשמה בתשואות האג”ח לאחרונה, אנו ממליצים לממש חלק מהרווחים תוך ירידת התשואות ולקצר במקצת את מח”מ התיק למח”מ של כ-4 שנים.  אנחנו ממליצים לקצר את המח”מ בעיקר באפיק הצמוד.

בשבועיים האחרונים, לאחר פרסום מדד המחירים לצרכן, ירדו משמעותית ציפיות האינפלציה הגלומות בשוק האג”ח, בעיקר לטווחים הקצרים הבינוניים. אנו מעריכים שציפיות האינפלציה הנוכחיות, במיוחד לטווחים של עד 5-6 שנים מח”מ הינן נמוכות מדי ומצדיקות העדפה לאפיק הצמוד על פני השקלי.

מקור: דש ברוקראז’

השבוע צפוי פדיון של כ-14.8 מיליארד ש” קרן וריבית באג”ח הממשלתי (ממש”ק 913 וממק”צ 913) ובנוסף עוד כ-12 מיליארד ₪ במק”מ. הפדיונות עשויים להגביר ביקושים לניירות הקצרים.

יתכן שהירידה בסיכון הגיאופוליטי, כפי שנתפס ע”י משקיעי חוץ, עשויה להגביר את הביקושים לנכסים פיננסיים ישראליים ולהתחזקות השקל. האישור במועצת הביטחון של הסכם לפירוק הנשק הכימי בסוריה והתחממות המגעים בין ארה”ב ואיראן שדוחה לעת עתה את הסיכוי לתקיפה, עשויים להקטין את הסיכון של ישראל.

אג”ח קונצרניות

בשבועיים האחרונים נרשמה ירידה חדה במרווחי האג”ח הקונצרניות בשוק המקומי לרמות הנמוכות ביותר מאז תחילתה של שנת 2011. המגמה החיובית בשוק הקונצרני המקומי הייתה בניגוד לעליית המרווחים או יציבותם שנרשמה בשוקי חו”ל.

מקור: דש ברוקראז’

מקור: Bloomberg

המלצות לאפיק הקונצרני: אנו ממליצים לנצל את הירידה במרווחים כדי לצמצם את החשיפה לאפיק הקונצרני.

קיימת עדיפות לאג”ח הקונצרניות הארוכות יותר (מח”מ של כ-5-6 שנים).

אנו ממליצים לצמצם את החשיפה לאג”ח הקונצרניות בריבית משתנה. חשיפה לריבית משתנה עדיפה באמצעות האפיק הממשלתי.

מכין האנליזה: אלכס זבז’ינסקי.

גילוי נאות מטעם מכין האנליזה: למכין האנליזה לא ידוע על ניגוד עניינים במועד פרסום האנליזה. גילוי נאות מטעם דש ברוקראז’ בע”מ (להלן: “התאגיד המורשה”).

ניתוח זו נועד לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ/שיווק לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בה. הסקירה מתבססת על מידע אשר פורסם לציבור, אשר דש ברוקראז’ בע”מ ומיטב דש השקעות בע”מ (לשעבר: דש איפקס הולדינגס בע”מ) מניחים כי הוא מהימן וזאת מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לבירור מהימנות, דיוק ושלמות המידע. המידע המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע פוטנציאלי ואינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. המידע, הפרטים והניתוח המפורטים, לרבות הדעות המובאות, בסקירה זו, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. סקירה זו היא על דעת הכותבים בלבד ומשקפת את הבנתם ליום כתיבתה. סקירה זו אינה מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם. דש ברוקראז’ בע”מ וחברות בקבוצת מיטב דש השקעות בע”מ, בעלי מניותיה, עובדיהם ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים, בכל צורה שהיא, לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש בסקירה זו, ככל שייגרם כזה, וכן הם אינם יכולים לערוב ו/או להיות אחראים למהימנות, דיוק ושלמות המידע המפורט בסקירה זו. דש ברוקראז’, הנמנית על קבוצת מיטב דש השקעות בע”מ בע”מ, מבהירה כי היא וחברות אחרות בקבוצה עוסקות, במישרין או בעקיפין באמצעות חברות קשורות, לרבות החברה האם מיטב דש השקעות בע”מ, חברות אחיות וחברות אחרות בקבוצה, בין היתר, במתן שירותי ניהול השקעות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות פנסיה, חיתום ובנקאות השקעות וכתוצאה מכך, לדש ברוקראז’, ולחברות אחיות וחברות אחרות בקבוצת מיטב דש השקעות בע”מ ו/או לבעלי עניין למי מבין החברות המפורטות דלעיל ולקוחותיהם, עשוי להיות עניין בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנכללים בסקירה זו, ככל שמפורטים כאלה, מעת לעת, לפני פרסום הסקירה, בזמן פרסומה ולאחר פרסומה. דש ברוקראז’ בע”מ אינה מתחייבת ואין בסקירה זו משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה מכל סוג של פעולה בהתאם לאמור בסקירה זו.
סקירה זו הינה רכושה הבלעדי של דש ברוקראז’ בע”מ ואין להעביר לצד ג’, להעתיק, לשכפל, לצטט, לפרסם בכל אופן, להדפיס, לצלם, להקליט או להעתיק  את הדוח, באופן מלא או חלקי, מבלי לקבל אישור מראש ובכתב.

מיטב דש השקעות בע”מ ו/או תאגיד קשור לה ניהלו הנפקה פרטית / הצעה של ניירות ערך של התאגיד הנסקר במהלך 12 החודשים שקדמו למועד פרסום הסקירה דלעיל.
מיטב דש השקעות בע”מ או תאגיד קשור לה קיבלו מהתאגיד הנסקר תמורה מהותית בגין מתן שירותים במהלך 12 החודשים שקדמו למועד הפרסום של הסקירה דלעיל.
מיטב דש השקעות בע”מ או תאגיד קשור לה צפויים לקבל תמורה בהיקף מהותי מהתאגיד הנסקר לאחר פרסום הסקירה דלעיל.
בעל שליטה בתאגיד הנסקר הינו בעל עניין במיטב דש השקעות בע”מו/או חברה קשורה לה.
במועד פרסום אנליזה זו, בעל השליטה בתאגיד המורשה מחזיק החזקה מהותית בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.
במועד פרסום עבודת אנליזה זו, או במהלך 30 הימים שקדמו ליום הפרסום, התאגיד המורשה, או למיטב ידיעת התאגיד המורשה, תאגיד קשור לו החזיקו החזקה מהותית, כהגדרתה בחוזר רשות ניירות ערך מיום 18.9.2007, בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.

Related posts

הפרטת דואר ישראל יצאה לדרך – מכרז למכירת 20% מאחזקות המדינה

קבוצת אמסלם טורס, תוביל מהלך סיוע לעובדי ענף התיירות, בצל משבר הקורונה

תגובת מיטב דש לריבית של בנק ישראל

תיקי השקעות אינפו

כתיבת תגובה

Login

X

Register