תגיות: בנקאות

בורסה כללי

מיזוגים ורכישות בשוק ההון

admin
קרנות השקעה וגידור אינן מוגבלות ברכישת בתי השקעה וגופים מוסדיים. שלא כמו בארצות הברית, שם הרגולטור אוסר על קרן גידור להיות בעלת שליטה בבנק, התקנות

Login

X

Register