תגיות: סחורות

כללי מט"ח

שוק המט”ח ומאפייניו – חלק שני – השחקנים / גופים הפועלים בשוק המט”ח

admin
מאת: מטח 24 השחקנים/גופים הפועלים בשוק המט”ח ספקולנטים/משקיעים בקבוצה זו נכללים כל הגופים הפרטיים והמוסדיים הפועלים בשוק המט”ח מתוך כוונה לייצר רווח כספי ע”י ניצול

Login

X

Register