כללי

ביטוח סיכוני סחר חוץ

מרבית עסקאות היצוא אינן מתבצעות על ידי תשלום מראש, בודאי לא אותן עסקאות שכרוכות בסכומי כסף משמעותיים.

האם משמעות הדבר היא שהיצואנים חשופים לסיכונים באשר לגביית הכסף מלקוחותיהם? האם על היצואנים לנהוג במשנה זהירות לפני ביצוע העסקה, לבדוק את רמת הסיכון של מדינת יעד היצוא, להתאים את סכום האשראי להיקף הפעילות ולבדוק את יכולת הפירעון של הקונה?

יצואן ממוצע יתקשה מאד לבצע בדיקות מקדימות שכאלה. ברור שאין בכוחו של היצואן הבודד לבדוק ולאתר בעיות פיננסיות אצל הלקוח, או להצליב מידע עליו ממקורות שונים.

כאן באות לעזרתו חברות הביטוח. על מנת להתגונן מפני סיכונים אלה פותח מנגנון ביטוח סיכוני סחר חוץ שהוכיח במשך השנים את יעילותו. פוליסת ביטוח סיכוני סחר חוץ ממזערת את חשיפתו של היצואן לסיכונים מסחריים ופוליטיים בארץ יעד היצוא, ומאפשרת ליצואן שקט נפשי בביצוע עסקאות ייצוא, מתוך ידיעה שכספו מובטח ואינו מונח על קרן הצבי.

יתרונותיו של ביטוח סיכוני סחר חוץ

1.      בדיקת נאותות הלקוח לפני החתימה על ההסכם: המחלקות השונות בחברת הביטוח יכולות לבדוק את מצבו של הלקוח כחלק מניהול האשראי של היצואן. חברת הביטוח תבדוק את המידע שמגיע מנציגויות חברת הביטוח ברחבי העולם לגבי כל התפתחות פיננסית שעלולה ליצור סיכון של האשראי. בדיקות אלה מתבצעות לפעילות עסקית חדשה כמו גם ללקוחות חוזרים.

2.      תמיכה ביצרן בגביית כספי העסקה במקרה של פיגור בתשלומים: חברת הביטוח מסייעת בתהליך הגביה ובאמצעות המחלקה המשפטית של הנציגות המקומית מעניקה טיפול משפטי, במידת הצורך, ללא תוספת תשלום.

3.      פיצוי הלקוח במקרה של חוב שלא שולם עבור מכירת סחורה (או מתן שירות) באשראי: בדרך כלל חברת הביטוח ממתינה 120 יום כדי לברר את נושא הפיגורים, למשל, אם הפיגור קשור לפשיטת רגל או לכינוס נכסים של החייב.

4.      הרובד הפיננסי: היצרן יכול להסב את פוליסת ביטוח האשראי לטובת הבנק. אמנם בדרך זו משעבד היצרן את הפוליסה לטובת הבנק אולם הוא גם מגדיל את האובליגו הבנקאי ומסיר מעל עצמו את כל הטיפול במקרה של תביעה משפטית.

כמו בכל אירוע ביטוחי כך גם כאן קיימת השתתפות עצמית של המבוטח. בכל מדינות העולם הפוליסה מכסה רק 90% מסכום העיסקה, אלא אם צויין אחרת במפורש. הפוליסה אינה מכסה אירוע של סכסוך מסחרי בין הצדדים.

ביטוח סיכוני סחר חוץ לאשראי לטווח בינוני וארוך, מיועד בעיקר לעסקאות בסכומים גדולים, למוצרים שבהם הקונה מבקש אשראי למספר שנים, ולאותן מדינות שבהם קיים חשש ליציבות פוליטית כלכלית.

המוצרים שנהוג לבטחם בביטוח זה: ציוד חקלאי, ציוד בטחוני, מערכות תקשורת, ציוד שמיועד להשקעה ארוכת טווח כמו למשל קווי ייצור למפעל תעשייתי. ניתן לבטח גם עסקאות ייצוא של שירותים, כמו שירותים הנדסיים. זאת, בתנאי שהשירותים ניתנים על ידי חברה ישראלית והתמורה מתקבלת בישראל.

שלושה תנאים בסיסיים לביטוח: שהסחורה המיוצאת יוצרה בישראל, שהקונה אישר קבלת הציוד, שהתמורה עבור הסחורה תתקבל בישראל.

הסיכונים המסחריים העיקריים שפוליסת ביטוח סיכוני סחר חוץ נותנת עליהם את הדעת:

  1. הקונה הסתבך מבחינה עסקית עד כדי פשיטת רגל.
  2. הקונה אישר את קבלת הסחורה לשביעות רצונו אך לא שילם תמורתה במועד הנקוב בחוזה.
  3. הקונה סרב לקבל את הסחורה מסיבות שאינן קשורות למוכר.

הסיכונים הפוליטיים העיקריים שפוליסת ביטוח סיכוני סחר חוץ נותנת עליהם את הדעת:

  1. אירועים אלימים ביותר במדינת היעד, כגון מלחמה או הפיכה.
  2. מגבלות פיננסיות שהוטלו על ידי מוסדות המשטר במדינת היעד.

Related posts

מה קורה בשווקי הפורקס – הפאונד צולל וגם הדולר בדרך

28.9.2009 – סיכום יום המסחר בנאסד"ק

סקירת מט"ח שבועית – 11/01/10 – 15/01/10

כתיבת תגובה

Login

X

Register

דילוג לתוכן