• דף הבית
  • כללי
  • מהי קופת גמל ומהן הטבות המס בהפקדת כספים לקופה זו?
כללי

מהי קופת גמל ומהן הטבות המס בהפקדת כספים לקופה זו?

נכתב על ידי שמוליק קטלר
קופת גמל היא תוכנית חיסכון לטווח ארוך או בינוני, שנועדה לצבירת כספים המיועדים למשיכה בעתיד. בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופותגמל), התשס"ה-2005, קופת גמל היא שם כולל לקבוצת מכשירי חסכון פנסיוניים לטווחבינוני או ארוך. בין המוצרים ניתן למנות קופת גמל לתגמולים, קרן השתלמות, קרן לדמי מחלה, קופה מרכזית לפיצויים, קופת גמל לקצבה ועוד.

במרבית המקרים, המינוח "קופת גמל", משמש כמינוח העממי ל"קופת גמל לתגמולים".המשקיע בקופתהגמל (לתגמולים) מכונה "עמית". העמית יכול להיות חוסך במעמד שכיר שתשלומיו לקופת הגמל מופקדים על ידי מעסיקו והוא יכול להיות חוסך במעמד עצמאי, המצטרף אל קופת הגמל בלי קשר למקום עבודתו. מדינת ישראל מעודדת חיסכון בקופות גמל ומעניקה זיכויבמס בשיעור של 35% עד לתקרת ההפקדה המותרת וניכוי במס לחוסכים באפיק זה.סכומים שהופקדו על ידי עמית שכיר ומעבידו החל משנת 2005 ניתנים למשיכה בפטור ממס (קרן) רקבגיל 60 +וותק 5 שנים.לעומתו, עמית עצמאי רשאי למשוך את הכספים שנצברו לזכותו (קרן) בחלוף 15 שנים ממועד ההפקדהסכומים שהופקדו מינואר 2006 ניתנים למשיכה רק בגיל 60+וותק של 5 שנים.חשוב לציין כי קיימים מצבים נוספים בהם ניתן למשוך את הכספים בפטור ממס.

לקבלת מידע מפורט ביחס למצבים נוספים אלה ניתן לפנות למשרדי הקופה או למשרד השומה באזור המגורים.הרווחים שנצברו על הפקדות מלפני חודש ינואר 2003 פטורים ממס במועדהמשיכה ואילו הרווחים שנצברו על הפקדות מחודש ינואר 2003 חייבים במס בשיעור של 15%,ועל הרווחים שנצברו על הפקדות מחודש ינואר 2006 חייבים במס בשיעור של 20%. רווחים אלה יהיו פטורים ממס רק אם משיכת הכספים תהא בגיל 67 (גבר) או 64 (אישה), ובלבד שחלפו 15 שנים ממועד ההפקדה הראשון בקופה (אם מועד ההפקדה הראשון בקופה היה לאחר שהעמית הגיע לגיל זה – הרווחים יהיו פטורים ממס אם חלפו 5 שנים לפחות ממועד ההפקדה הראשון בקופה).

יש לציין כי ניתן למשוך כספים לפני המועדים הנ"ל עם תשלום מס של 35% על היתרה שצבר העמית.רווחי הקופה נובעים מהשקעות המבוצעות בידי מנהליה. מן העמיתים גובה הקופה דמי ניהול קבועים מהיתרה שנצברה לזכותם, עד לשיעור של 2% בשנה.

המאמר נכתב על ידי שמוליק קטלר ממשרד עדיפים-פתרונות חכמים בביטוח וחסכון. הכותב הינו מנכ"ל משרד ביטוח העוסק בתחומי הביטוח, פנסיה, גמל וביטוח כללי. כתובת המשרד קפלן 17 תל אביב 64734 טלפון: 03-6962488 פקס: 03-6962483 נייד: 054-4946290 adifim@adifim.co.il http://www.adifim.co.il

מקור המאמר: מאמרים.

Related posts

מדריך לבניית תיק השקעות

תיקי השקעות אינפו

קצת על קרנות נאמנות וכיצד כדאי לבחור קרנות נאמנות

לשבור את תקרת הזכוכית ולפצח את נוסחת השוק

כתיבת תגובה

Login

X

Register