• דף הבית
  • כללי
  • שוק המט"ח ומאפייניו – חלק שלישי – הגדרת שער חליפין
כללי מט"ח

שוק המט"ח ומאפייניו – חלק שלישי – הגדרת שער חליפין

מאת: מטח 24

הגדרת שער חליפין

המחיר שבו צמד מטבעות נסחרים זה תמורת זה.

הצמדים הפופולאריים ביותר הנקראים גם שבעת ה- majors הינם:

€ / $ – EUR/USD EUR – מטבע בסיס USD – מטבע משנה

£ / $ – GBP/USD GBP – מטבע בסיס USD – מטבע משנה

$ / ? – USD/CHF USD – מטבע בסיס CHF – מטבע משנה

$ / ¥ – USD/JPY USD – מטבע בסיס JPY- מטבע משנה

USD/CAD USD – מטבע בסיס CAD – מטבע משנה

AUD/USD AUD – מטבע בסיס USD – מטבע משנה

NZD/USD NZD – מטבע בסיס USD – מטבע משנה

שתי האותיות הראשונות מסמלות את המדינה והאות האחרונה מסמלת את שם המטבע..

• מטבע בסיס = מטבע מוביל

• מטבע משנה = מטבע מובל

ציטוט של שער משמעותו כמה יחידות מטבע משנה (מובל) נשלם עבור יחידות מטבע בסיס מוביל לדוגמא:

€ / $ – EUR/USD 1.4700

כלומר עבור יח' אירו אחת נצטרך לשלם 1.4700 יחידות דולר או בקיצור – אירו אחד שווה 1.4700 דולר.

שערי קנייה ומכירה :

שערי החליפין במסחר במט"ח ניתנים ע"י ציטוט שני שערים, מכירה וקנייה , כאשר שער המכירה הוא השער למכירת מטבע הבסיס וקניית מטבע המשנה ושער הקנייה הוא שער קניית מטבע הבסיס באמצעות מטבע המשנה.

ASK – שער קנייה.

זהו השער הגבוה בציטוט והוא מסמל את השער לקניית מטבע הבסיס ע"י מטבע המשנה

BID – שער מכירה.

זהו השער הנמוך בציטוט והוא מסמל את השער למכירת מטבע הבסיס ע"י מטבע המשנה

לדוגמא:

BID ASK

€ / $ – EUR/USD 1.4700 – 1.4703

כדי לקנות יח' אירו נשלם 1.4703 יח' דולר

ואם נמכור מייד לאחר מכן את האירו נקבל עבורו 1.4700 יח' דולר.

ולכן ASK הינו שער קניית מטבע הבסיס ע"י מטבע המשנה (מכירת מטבע המשנה)

וכן BID הינו שער מכירת מטבע הבסיס וקניית מטבע המשנה.

עושי השוק מתחייבים לתת למשקיע ציטוט בכל רגע נתון ומשמעותו מחיר אותו הם מתחייבים לכבד ברגע ביצוע העסקה.

העמלות הנגזרות בשוק הן ההבדל בין מחיר הקנייה ומחיר המכירה, וקרויות באנגלית- spread.

לדוגמא:

לקוח קונה 100,000 אירו מול דולר שער הציטוט הינו:

BID ASK

B €/ $ – EUR/USD 1.4700 – 1.4703

הלקוח ישלם 147,030$ עבור 100,000 אירו לפי שער קנייה (ASK).

אם ירצה למכור את האירו ולהחליפם חזרה לדולרים יקבל עבורם 147,000$ ע"פ שער המכירה ((BID ולכן ניתן להגיד כי שילם עבור העסקה עמלה של 30$או €20.4 (לפי שער של 1.4703).

זהו שיעור עמלה נמוך ביותר בהשוואה לשאר השווקים הפיננסים.

אחוז השינוי Change –

אחוז השינוי בטבלה מתייחס למסחר באותו יום החל משעה 22:00 שעון GMT.

אחוז שינוי חיובי מצביע על התחזקות מטבע הבסיס מול מטבע המשנה ביחס לערכו בתחילת יום המסחר.

אחוז שינוי שלילי מצביע על החלשות מטבע הבסיס מול מטבע המשנה ביחס לערכו בתחילת יום המסחר.

שער גבוה – High

מראה את שער המכירה (BID) הגבוה ביותר שנרשם באותו יום מסחר בצמד.

שער נמוך – Low

מראה את שער הקנייה (ASK) הנמוך ביותר שנרשם באותו יום מסחר בצמד.

Prev High

מראה את שער המכירה (BID) הגבוה ביותר שנרשם ביום מסחר הקודם בצמד.

Prev Low

מראה את שער הקנייה (ASK) הנמוך ביותר שנרשם ביום מסחר הקודם בצמד.

מהו ה-PIPS:

(פיפס הוא הכינוי לספרה האחרונה המופיעה בציטוט שער החליפין. לדוגמא:

BID ASK

EUR/USD 1.4700 – 1.4703

במקרה זה נאמר שההפרש בין שער הקנייה (ASK) לבין שער המכירה (BID) הינו 3 פיפס.

כמה שווה פיפס יחיד?

בקניית 100,000 אירו שווי הפיפס הינו: שווי הפיפס => במטבע משנה

סכום העסקה => במטבע בסיס

ולכן עמלת העסקה שזהו ההפרש בין מחיר קנייה למחיר מכירהspread 3 פיפס = 30$

בקניית מיליון אירו שווי הפיפס הינו:

0.0001 x 1,000,000€ = 100$

ולכן עמלת העסקה במקרה זה הינה 300$.
נסתכל על הצמד USD/JPY 115.00 – 115.03

בקניית 100,000 דולר מול יין יפני שווי הפיפס הינו :

שווי הפיפס שווי העסקה

במטבע משנה במטבע הבסיס

0.01 x 100,000$ = 1000¥

נמצא את שווי הפיפס בדולר:

1000 יין יפני ע"פ שער הציטוט שווים ל – $

ולכן העמלה בעסקה זו הינה – $
כיצד נבצע עסקה:

עסקת מט"ח תמיד נעשית על צמד מטבעות ולכן קודם כל עלינו להחליט באיזה צמד מטבעות אנו עושים עסקה .

לדוגמא : משקיע צופה כי האירו יתחזק מול הדולר האמריקאי. צמד המטבעות בו עליו לסחור .

EUR/USD

אם המשקיע צופה כי מטבע הבסיס יתחזק מול מטבע המשנה, עליו לקנות את מטבע הבסיס (למכור את מטבע המשנה) .

נפרט את התהליך:

B €/ $ – EUR/USD 1.4700 – 1.4703

המשקיע קונה 100,000 אירו ומשלם 147,030 דולר אמריקאי בהתאם לשער הקנייה המצוטט (ASK) . לאחר כשעה השער משתנה וכעת הינו:

EUR/USD 1.4703 – 1.4706

המשקיע מחליט כעת לצאת מהעסקה (לסגור פוזיציה) ולכן הוא עושה עסקה הפוכה – מוכר 100,000 אירו מול דולר ומקבל 147,030 ע"פ שער המכירה .

נסכם עסקה:

קנה 100,000 אירו ושילם 147,030 דולר

מכר 100,000 אירו וקיבל 147,030 דולר

רווח לעסקה אפס דולר

הסבר:

המשקיע קנה אירו בשער של 1.4703 השוק עלה ב-3 פיפס וכעת שער הקנייה הינו 1.4706 אבל שער המכירה הינו 1.4703 (זהה לשער הקנייה הקודם) .

לכן על מנת להרוויח בעסקת מט"ח צריך משקיע זה ששער הציטוט יתחזק ביותר מ- 3 פיפס.

דוגמא נוספת:

משקיע מאמין כי היין היפני יתחזק מול הדולר האמריקאי ומחליט לעשות עסקת מט"ח.

S$1/¥ USD/JPY 115.00 – 115.03

המשקיע מחליט למכור מיליון דולר מול יין שכן הוא מאמין כי מטבע הבסיס יחלש מול מטבע המשנה (ציטוט השער ירד).

כדי לסגור פוזיציה בעתיד יצטרך המשקיע לבצע עסקת קנייה (B$/¥).

תרחישים לעסקה:

שער הציטוט ללא שינוי

S$1/¥ USD/JPY 115.00 – 115.03

B$1/¥ USD/JPY 115.00– 115.03

השוק לא זז וכעת שעת סגירת הפוזיציה גבוהה משער כניסה לעסקה ב-3 פיפס ולכן המשקיע מפסיד 3 פיפס בדיוק (עמלת העסקה).

3 פיפס בעסקה זו הינם 30,000 יין יפני השווים (לפי שער יציג של היין )

שער הציטוט יורד ב- 3 פיפס

S$1/¥ USD/JPY 115.00 – 115.03

B$1/¥ USD/JPY 114.97– 115.00

שער הכניסה לעסקה שווה לשער סגירת הפוזיציה ולכן רווח המשקיע הוא אפס. למרות שהשער נחלש רק ב-3 פיפס ניתן להגיד כי השוק ביצע תנועה של 3 פיפס לטובת המשקיע השווים בדיוק לעמלת העסקה ולכן רווח המשקיע הוא אפס.

שער הציטוט יורד ב- 6 פיפס

S$1/¥ USD/JPY 115.00 – 115.03

3 pips

B$1/¥ USD/JPY 114.94– 114.97

הדולר נחלש ב- 6 פיפס לעומת היין היפני (לטובת המשקיע) וכעת השער לסגירת הפוזיציה נמוך ב- 3 פיפס לעומת שער כניסה לעסקה ולכן רווחי המשקיע הינם 3 פיפס השווים

תרחיש הפסד- השוק זז לרעת המשקיע

S$1/¥ USD/JPY 115.00 – 115.03

B$1/¥ USD/JPY 115.03 – 115.06

שער הדולר התחזק ב- 3 פיפס מול היין (לרעת המשקיע) וכעת השער לסגירת פוזיציה גבוה ב- 6 פיפס משער הכניסה לעסקה. כעת המשקיע מופסד 6 פיפס השווים ל-

ההפסד מורכב מ-3 פיפס עמלה ועוד 3 פיפס ששער הדולר התחזק מול היין לרעת המשקיע.
נסכם:

1) כל עסקת מט"ח אנו מתחילים בהפסד בהתאם למרווח (spread) בין שער הקנייה והמכירה, שווי המרווח הינו העמלה לעסקה ולכן כדי ליצור רווח אנחנו צריכים שהשער יזוז ביותר ממרווח זה לטובתנו.

2) אם אנחנו צופים כי מטבע הבסיס יתחזק מול מטבע המשנה ביותר מהמרווח בצמד המטבעות אנו נקנה את מטבע הבסיס (ונמכור את מטבע המשנה) .

3) אם אנו צופים כי מטבע הבסיס יחלש מול מטבע המשנה ביותר מהמרווח אנו נמכור את מטבע הבסיס (ונקנה את מטבע המשנה)

בטחונות ומינוף פיננסי:

עסקת מט"ח ממונפת מאפשרת למשקיע לבצע עסקה גדולה עם בטחונות קטנים המגלמים את הסכום המקסימאלי אותו מוכן המשקיע לסכן אם השוק ינוע לרעתו.

סכום הביטחונות עומד על 1%-10% בד"כ ויש חדרי עסקאות המאפשרים לעשות עסקה עם .25%-0.5%.

משמעות הביטחונות :

כאשר משקיע משתמש ב-1% בטחונות משמעות הדבר כי הוא יכול לעשות עסקה של מיליון אירו ע"י בטחונות של 10,000 אירו בלבד (כלומר מבצע עסקה הגדולה פי 100 מסכום הביטחונות).

ליפני ביצוע עסקת מט"ח עלינו לקבוע שער הגבלת הפסד – stop loss המגלם בתוכו את סכום הביטחונות אותו מוכן המשקיע לסכן בעסקה.

סוגי עסקאות במט"ח

• עסקת ספוט – Day Trading

• חוזה פורוורד

• אופציות

• עסקת המרה
עסקת ספוט:

הגדרה: עסקת ספוט הנה עסקת חליפין בין שני מטבעות בשער מוסכם, בסכום מוגדר ולביצוע בעוד שני ימי עסקים.

שוק הספוט הינו שוק למסירה מיידית-בעוד 2 ימי עסקים.

הסיבה לקיום שני ימי עסקים היא הזמן הנדרש להעברת כספים בין הבנקים השונים בעולם. חשוב לציין שיום שבת, ראשון וימי חג במטבע הרלוונטי אינם ימי ערך, כך שעסקת SPOT לדוגמא שהתבצעה ביום ה' תסתיים ביום ב' שלאחר מכן במידה שאין ימי חג. המחירים בהם נסחרים המטבעות בעולם הינם מחירי ספוט המשתנים באופן כמעט רציף במהלך כל שעות היממה.

חוזה פורוורד:

זוהי התחייבות עתידית לביצוע עסקת חליפין בתאריך ידוע מראש ובשער חליפין הנקבע ברגע העסקה כאשר שער החליפין תלוי בתקופת הפורוורד, הפרש הריביות בין צמד המטבעות ושער הספוט ברגע העסקה.

מחירי הפורוורד מורכבים ממחירי הספוט ומשיעורי הריבית של המטבעות כתלות בתאריך המוסכם בעסקת הפורוורד.

עסקת פורוורד:

חוזה לעסקת חליפין בין צמד מטבעות כאשר פרטי העסקה נקבעים מראש:

• שער החליפין לעסקה – שער הפורוורד

• תאריך העסקה

• סכום העסקה

שער הפורוורד נגזר משער הספוט ברגע העסקה, הפרש הריביות בין צמד המטבעות ותקופת החוזה ע"פ נוסחה ידועה, כאשר המשקיע קובע את סכום העסקה ותאריך היעד.

נוסחת הפורוורד:

FWD = שער הפורוורד

SPOT = שער השורר כעת בשוק

Rtimetransport = ריבית מטבע מובל לתקופת הפורוורד

Rtimelead = ריבית מטבע מוביל לתקופת הפורוורד

זכור !!! על מנת לרתום את הריבית לטובתנו נרצה לקנות את המטבע עם הריבית הגבוהה ולמכור את המטבע עם הריבית הנמוכה.

הסבר ע"י דוגמא:

משקיע רוצה לבצע פורוורד היום לקניית 100,000$ מול יין יפני בעוד כחצי שנה :

B$0.1/¥ USD/JPY 116.57 – 116.60 – שער הספוט
כדי לחשב את שער הפורוורד נסתכל על טבלת הריביות :

שערי ריביות

שבוע חודש שלושה

חודשים שישה

חודשים שנה

AUD 6.04 6.01 6.07 6.20 6.36

CAD 4.30 4.26 4.28 4.30 4.35

CHF 1.40 1.47 1.61 1.78 2.04

EUR 3.08 3.09 3.21 3.40 3.65

GBP 4.84 4.84 4.92 5.00 5.06

ILS 5.60 5.65 5.75 5.83 6.03

JPY 0.31 0.33 0.40 0.48 0.66

NOK 3.06 3.03 3.12 3.30 3.62

NZD 7.30 7.30 7.42 7.51 7.63

PLN 4.02 4.04 4.10 4.17 4.44

SGD 3.19 3.53 3.59 3.54 3.53

USD 5.27 5.30 5.36 5.43 5.44

XAG 5.00 5.00 4.80 3.90 2.90

XAU 5.35 5.35 5.40 5.40 5.45

שערי הריביות מוצגים באחוזים במונחים שנתיים בשיטת הקו הישר (כפי שהיא מופיע באתר )

קודם כל נתאים את הריביות לתקופת הפורוורד, מכיוון שהריביות מוצגות במונחים שנתיים בקו היישר על מנת להתאים לתקופת הפורוורד נצטרך לחלק בתקופה בלבד, במידה והיו מוצגים במונחים שנתיים ע"פ שיטת הריבית האפקטיבית היינו מעלים בחזקת

הריבית החצי שנתית על היין (מטבע מובל) הינה 0.48% במונחים שנתיים ולכן

Rtimetransport =

הריבית החצי שנתית על הדולר (מטבע מוביל) הינה 5.43% במונחים שנתיים ולכן

Rtimelead =

שער הספוט לקנייה מטבע הבסיס הינו שער ה-ASK = 116.60

ולכן שער הפורוורד הינו :
הסבר:

למשקיע יש חוזה בו הוא מתחייב לקנות 100,000$ בעוד חצי שנה לפי שער של 113.77¥ יין לדולר כאשר שער הספוט כיום הינו 116.60 .

USD/JPY 116.57 – 116.60 שער הספוט

283 pips

USD/JPY 113.74 – 113.77 שער הפורוורד

את העסקה המשקיע מתחיל עם 283 פיפס לטובתו כך שניתן להגיד כי הפרש הריביות היה לטובת המשקיע "המשקיע רתם את הריבית לטובתו" (קנה את המטבע עם הריבית הגבוהה).

הסבר: כאשר המשקיע מחייב לקנות דולרים ולמכור יין בעוד חצי שנה הוא בעצם נדרש להחזיק תיאורטית את היין במשך חצי שנה בריבית יין (ריבית המטבע הנמכר) ומכוון שריבית היין נמוכה מהריבית הדולרים הוא צריך לקבל מאין פיצוי לתקופה ולכן שער הפוורוורד נמוך משער הספוט.

תרחישים לעסקה:

שער הספוט נותר ללא שינוי לאחר חצי שנה:

USD/JPY 116.57 – 116.60 שער הספוט (לאחר חצי שנה)

283 pips

USD/JPY 113.74 – 113.77 שער הפורוורד

בתרחיש זה למשקיע חוזה לקניית 100,000$ בשער של 113.77 יין לדולר כאשר שער הספוט הינו 116.60 כלומר רווח של 283 פיפס.

שווי הפיפס בעסקה הינו 1000 יין ולכן המשקיע מורווח 283,000 יין (2487$ ).

שער הספוט ירד ב- 300 פיפס לאחר חצי שנה:

USD/JPY 113.57 – 113.60 שער הספוט (לאחר חצי שנה)

17 pips

USD/JPY 113.74 – 113.77 שער הפורוורד

בתרחיש זה למשקיע חוזה לקניית 100,000$ בשער של 113.77יין לדולר כאשר שער הספוט הינו 113.60 כלומר הפסד של 17 פיפס.

שווי הפיפס בעסקה הינו 1000 יין ולכן המשקיע מופסד 17,000 יין (149$).

תרחיש לסגירת פוזיציה לפני מועד העסקה:

כדי לסגור פוזיציה לאחר תקופה ולפני מועד הפורוורד עלינו לעשות עסקה הפוכה של פורוורד לתקופה שנותרה, כך שבמועד הפורוורד הפוזיציה שלנו תהיה מכוסה.

סגירת פוזיציה לאחר שלושה חודשים כאשר שער ה-spot והפרש הריביות נותר ללא שינוי.

העסקה ההפוכה הינה מכירת 100,000$ מול יין יפני בחוזה פורוורד לתאריך החוזה הקודם. מכיוון שעברו שלושה חודשים ממועד הפורוורד הקודם ונותרו עוד שלושה חודשים למועד העסקה, המשקיע יבצע חוזה פורוורד לשלושה חודשים.

הריבית לשלושה חודשים על היין (מטבע מובל) הינה 0.4% במונחים שנתיים (ראה טבלת ריביות) ולכן :

Rtimetransport =

הריבית החצי שנתית על הדולר (מטבע מוביל) הינה 5.36% במונחים שנתיים ולכן

Rtimelead =

שער הספוט למכירת מטבע הבסיס הינו שער הbid- = 116.57

ולכן שער הפורוורד הינו :

העסקה הינה עסקת הפרשים ולכן במועד הפורוורד:

• המשקיע מחויב לקנות 100,000$ בשער של 113.77 יין לדולר

136 pips

• המשקיע מחויב למכור 100,000$ בשער של 115.13 יין לדולר

המשקיע מורווח 136 פיפס, שווי הפיפס לעסקה הינו 1000 יין (8.6 דולר)

ולכן הרווח הכולל 1,170$

הסבר:

למשקיע יש פורוורד לקניית דולר מול יין ולכן כאשר יסגור פוזיציה הוא יבצע עסקה הפוכה כלומר מכירת דולר מול יין, ככל שסגירת הפוזיציה תהיה בשער פורוורד גבוהה יותר (עסקת מכירה) כך רווחי המשקיע יהיו גבוהים יותר.

נסתכל על הגורמים המשפיעים על עסקת הפורוורד בסגירת פוזיציה:

• שער הספוט – ככל ששער הספוט גבוה יותר שער הפורוורד למכירת דולר יהיה גבוה יותר לטובת המשקיע (המשקיע פתח עסקת פורוורד לקניית מטבע הבסיס ולכן התחזקות השער הינה לטובת המשקיע).

• הפרש הריביות – שינוי בהפרש הריביות הינו משמעותי ביותר למשקיע, בדוגמה הנ"ל ריבית המטבע המובל קטנה מריבית המטבע המוביל ולכן חלוקת הריביות הינה מספר הקטן מ-1, ככל שהפרש הריביות יקטן שער הפורוורד לסגירת הפוזיציה יהיה גבוה יותר לטובת המשקיע.

נסכם:

כאשר משקיע רוצה לרתום את הריבית לטובתו בעסקת פורוורד עליו לקנות את המטבע עם הריבית הגבוהה ולמכור את המטבע עם הריבית הנמוכה.

בעסקה לסגירת פוזיציה: אם המשקיע קנה את המטבע עם הריבית הגבוהה וכעת יצטרך למכור את המטבע עם הריבית הגבוה – צמצום הפרש הריביות יעמוד לטובת המשקיע

(אם המשקיע יחכה עד לתאריך הפורוורד ולא יסגור פוזיציה בטרם עת – הוא לא יושפע משינוי בהפרש הריביות).

זכור !!! רתימת הריבית הינה רק אחד ממרכיבי ההשקעה הנלקחים בחשבון ולכן אין להחליט על פוזיציה מט"ח על סמך נתון זה בלבד

(כאשר רתימת הריבית וצפי כיוון שערי המטבע מנוגדים, יש להחליט מהו הצפי לגבי הדומיננטיות של כל אחד מהם)

גידור סיכונים ע"י עסקת פורוורד:

הגדרה: עסקת פורוורד במט"ח, מאפשרת לגדר סיכונים הנובעים משינוי בשערי החליפין.

ניתן לקנות/למכור את המטבע שאותו אמורים לשלם/לקבל בעתיד באותו רגע שהסיכון נוצר וכך לדעת כבר היום את עלויות העסקה.

מגדרי הסיכונים מהווים 5% – 10% מנתח השוק.

מגדרי הסיכונים אינם נחשבים למשקיעים בשוק שכן אינם מתעסקים ברווח/הפסד מעסקת מט"ח אלה בגידור הסיכונים בעזרת שוק המט"ח להבטחת סגירת החשיפה בעסקים שלהם.

דוגמה: יבואן אמריקאי המייבא מכוניות מאיטליה ומוכר אותם בארה"ב מזמין מכוניות בסכום כולל של 100,000,000 אירו כאשר התשלום מתבצע בסוף השנה, צפי ההכנסות השנתיות ממכירת המכוניות הינו 120,000,000 דולר אמריקאי.

היבואן האמריקאי חשוף במשך השנה לשער החליפין של EUR/USD.

תרחישים לשערי חליפין שונים:

EUR/USD הכנסות צפויות הוצאות צפויות רווח ליבואן

1.1500 120,000,000$ 115,000,000$ 5,000,000$

1.1800 120,000,000$ 118,000,000$ 2,000,000$

1.2000 120,000,000$ 120,000,000$ 0

1.2500 120,000,000$ 125,000,000$ -5,000,000$

על מנת למנוע חשיפה מסוכנת לשערי המטבע ייבצע היבואן עסקת פורוורד להבטחת שער ידוע מראש בתאריך התשלום.

B €100 / $ – EUR/USD

נניח כי שער הפורוורד לעוד שנה הינו 1.1800 .

תרחישים לשערי חליפין שונים לאחר ביצוע עסקת הפורוורד:

EUR/USD הכנסות צפויות הוצאות צפויות רווח ליבואן רווח/הפסד מפורוורד רווח נקי

1.1500 120,000,000$ 115,000,000$ 5,000,000$ -3,000,000$ 2,000,000$

1.1800 120,000,000$ 118,000,000$ 2,000,000$ 0 2,000,000$

1.2000 120,000,000$ 120,000,000$ 0 2,000,000$ 2,000,000$

1.2500 120,000,000$ 125,000,000$ -5,000,000$ 7,000,000$ 2,000,000$

ניתן לראות כי לאחר ביצוע עסקת הפורוורד המשקיע לא חשוף עוד לשינוי בשער החליפין והרווח הנקי הצפוי לכל שינוי שער חליפין הינו 2,000,000$ .

סוגי פקודות:

STOP LOSS:

פקודה מסוג STOP LOSS הינה פקודה לסגירת פוזיציה בשער פחות טוב משער הספוט.

STOP LOSS – להגבלת הפסד:

לדוגמא:

משקיע קונה 100,000 אירו מול דולר ורוצה להגביל את הפסד ל- 250$ כאשר שער הציטוט הינו :

EUR/USD 1.4700-1.4703

בעסקה מסוג זה שווי הפיפס הינו 10$ (0.0001*100,000=10$ )

ועל כן הוא ייקבע את שער ה- STOP LOSS ב- 25 פיפס לרעתו כלומר:

STOP LOSS IN 1.4728 – כאשר שער המכירה (BID) יגיע ל-1.4725 תתבצע עסקת מכירה הסוגרת את הפוזיציה והסכום המקסימאלי שהמשקיע יכול להפסיד הינו ,250$ יש לציין כי סגירת הפוזיציה מובטחת בנק' אותה קבע המשקיע גם אם השער יעשה ירידה חדה יותר כלפי מטה.

(שים לב כי השער ביצע ירידה של 22 פיפס בלבד ו-3 הפיפס הנוספים נגזרים מה-spread )

B €0.1 / $ – EUR/USD 1.4700 – 1.4703

22pips

S €0.1 / $ – EUR/USD 1.4725 – 1.4728

STOP LOSS – להבטחת רווח:

לדוגמא:

משקיע קונה 100,000 אירו מול דולר ו- השער עולה ב-100 פיפס לטובתו (האירו מתחזק מול הדולר ב-100 פיפס) כעת המשקיע מורווח תיאורטית 97 פיפס – 970$ (3 פיפס spread ) ורוצה להבטיח לעצמו רווח וודאי של 70 פיפס 700$.

B €0.1 / $ – EUR/USD 1.4700 – 1.4703

97 pips

EUR/USD 1.4800 – 1.4803

לשם כך הוא ייקבע את שער ה- STOP LOSS ב- 25 פיפס לרעתו כלומר:

STOP LOSS IN 1.4775 – אם שער המכירה (BID) יגיע חזרה ל-1.4775 תתבצע עסקת מכירה הסוגרת את הפוזיציה והרווח המינימאלי שהמשקיע יכול להרוויח הינו ,700$ יש לציין כי סגירת הפוזיציה מובטחת בנק' אותה קבע המשקיע גם אם השער יעשה ירידה חדה יותר כלפי מטה, אבל לפני שיקבע פקודה זו הוא צריך שהשער יעלה.

פקודת הגבלת רווח – TAKE PROFIT

פקודה מסוג זה נועדה לאפשר למשקיע להגביל את הרווח ע"י סגירה אוטומטית של הפוזיציה בשער שנקבע מראש (מתאים לצפייה לתזוזות חדות בשוק או כאשר המשקיע לא נמצא מול הנתונים) ומאפשרת לו לדבוק באסטרטגיה שקבע מראש.

לדוגמא:

משקיע צופה כי בעוד מספר דקות יודיע נגיד הבנק הפדראלי כי הוא מותיר את שער הריבית על 5.25% וכי שער האירו מול דולר אמריקאי יגיב להודעה זו בעלייה חדה של עד 50 pips .

לכן החליט המשקיע לקנות 100,000 אירו מול דולר ולקבוע פקודת – TAKE PROFIT בשער הגבוהה משער ה- משער ה-spot ב- 33 pips (1.4863) ולהבטיח לעצמו סגירת פוזיציה ברווח של 30 pips (3 pips spread – ).

B €0.1 / $ – EUR/USD 1.4830 – 1.4833

50 PIPS

EUR/USD 1.4880 – 1.4883

השער קפץ ב-50 פיפס אך הפוזיציה נסגרה כבר ב-שער של 1.4863והמשקיע גרף רווח של 30 pips – 300$

הוראות בהגבלת שער – LIMIT

הוראה זו נועדה לאפשר למשקיע להחליט על כניסה לעסקה בשער עתידי קבוע מראש רק במידה והשוק יגיע אליו כך שהמשקיע יכול לקבוע את אסטרטגית ההשקעה מראש ולבצע אותה רק במידה והשוק ינהג ע"פ ציפיותיו.

דוגמא לשילוב בין שני הפקודות:

משקיע צופה כי בעוד מספר דקות יודיע נגיד הבנק הפדראלי כי הוא מותיר את שער הריבית על 5.25% ובמידה ואכן יודיע זאת, שער האירו מול דולר אמריקאי יגיב בעלייה חדה של עד 50 pips .

שער הספוט כעת – EUR/USD 1.4830 – 1.4833

לכן החליט המשקיע לקנות 100,000 אירו מול דולר בהגבלת שער (כאשר הוא מאמין כי אם השער יעלה ב- 10 pips הוא יעלה לפחות ב-50 (pips וקבע פקודת –

B €0.1 / $ – if EUR/USD 1.4840 – 1.4843

ובנוסך קבע פקודת TAKE PROFIT בשער הגבוהה משער ה- משער ה-spot ב- 40 pips (1.4873) ולהבטיח לעצמו סגירת פוזיציה ברווח של 30 pips (3 pips spread – ).

נסתכל על הגרף לאחר ההודעה:
ניתן לראות את העלייה החדה בשער האירו מול הדולר מייד לאחר ההודעה כאשר שער הספוט הינו 1.4840 שער כניסה לעסקה ב-1.4843 ושער סגירת פוזיציה ב- 1.4873 כך שהמשקיע שלנו גרף רווח של 30 פיפס השווים ל-300$ בעסקה זו.

פרטים אודות מחבר המאמר:

ניתוח טכני · נתונים כלכליים · שערים וגרפים. מידע לסוחר המתחיל

www.matach24.com

מקור המאמר: http://www.reader.co.il/article/9871/שוק-המטח-ומאפייניו-חלק-3-הגדרת-שער-חליפין

Related posts

כיצד לבנות תיק השקעות אופטימלי

סיכום שנה – שנת 2020 במספרים ונתונים

תיקי השקעות אינפו

ייעוץ השקעות אובייקטיבי ובלתי תלוי?

תגובה אחת

admin מאי 6, 2009 at 3:22 pm

סדרה של 3 מאמרים מעולים לגבי מט"ח ומאפינייו!

השב

כתיבת תגובה

Login

X

Register

דילוג לתוכן